Brieven

Brieven NRC Handelsblad 17/5/2019

Hoogleraar B. (2)

Welke consequenties?

Er gaat wel erg veel aandacht naar de ex-hoogleraar Arbeidsrecht bij de UvA, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. In het artikel wordt hij aangeduid als B. of R.B., in verband met de uitspraak van de rechtbank. In de verantwoording stelt de redactie tegen deze uitspraak in beroep te gaan „omdat het niet langer mogen publiceren van namen bij ernstige misstanden vergaande journalistieke consequenties heeft die het belang van deze zaak overstijgen”. De volledige naam is desgewenst vrij snel te vinden, dus ik ben benieuwd naar de „vergaande journalistieke consequenties” die het niet mogen noemen daarvan heeft.

Hoogleraar B. (3)

Dit had anders gekund

Natuurlijk moeten #MeToo-achtige situaties aan de orde gebracht worden. Desalniettemin constateerde ik met verbazing dat er vijf pagina’s nodig zijn voor wat op mij overkomt als een eenzijdige heksenjacht. Het kan zelfs niet nagelaten worden venijnig de woorden „de hoogleraar, met de initialen R.B.” te vermelden. Onder de gegeven omstandigheden kan ik dit niet anders duiden dan onnodig natrappen nadat de krant door de rechter (deels) in het ongelijk is gesteld, en de volledige naam niet genoemd mocht worden. Het beoogde doel van het artikel had ook bereikt kunnen worden met een korter, zakelijk artikel. De persoon in kwestie, die binnen luttele seconden online te traceren is, is voor zijn leven beschadigd, mogelijk ook voor stellingen en aannames die nagenoeg als feiten zijn gepresenteerd. Al met al vond ik het geen goed artikel, te uitgebreid, te sensatiebelust en niet passend.

Hoogleraar B. (4)

W.F. Hermans lacht

Weer eens hetzelfde liedje, nu aan de UvA: de misstanden rond hoogleraar B. waren breed bekend. Maar het initiatief dat leidt tot zijn vertrek wordt niet genomen door de UvA maar door een niet aan de universiteit verbonden jurist. Kortom, het is voor de zoveelste keer Onder professoren. Op zijn hemelse wolkje trekt W.F. Hermans aan zijn sigaretje en kan hij een sarcastische grijns niet onderdrukken.

Rijbewijs

Weer 8 weken wachten

De perikelen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) hebben de politiek bereikt, maar ministeriële reacties zijn nog niet bemoedigend (Afrijden voor het rijexamen kan weer op tijd, 11/5). Als 80-plussers zijn mijn vrouw en ik ervaringsdeskundige. Onze rijbewijzen lopen af in september, afgelopen maart zijn we al gestart met de aanvraag voor verlenging. Vroeger vulde je als senior een ‘Eigen Verklaring’ in die tevens diende als keuringsformulier voor de arts. Aan de hand van die gegevens beoordeelde het CBR dan de rijgeschiktheid. Nu moet een Eigen Verklaring worden ingeleverd en na beoordeling daarvan wordt – binnen acht weken – een keuringsformulier opgestuurd. Als dat binnen is, volgt – binnen acht weken – een eindoordeel. Zou het kunnen dat deze nieuwe omslachtige werkwijze mede tot de gesignaleerde problemen leidt?

Datacenters

Wanneer is het goed?

De Amsterdamse datacenters gebruiken inmiddels 1,1 miljard kilowattuur stroom per jaar, meer dan alle Amsterdamse huishoudens bij elkaar (Datacenters verbruiken drie keer zoveel stroom als de NS, 14/5). De grootverbruikers betalen er per kilowattuur circa een kwart van de consumentenprijs voor. Discussie geopend, maar voor wat het regeringsbeleid betreft, onmiddellijk weer gesloten. Bedrijfsleven gaat altijd voor, lang leve de economische groei, maar waar groeien we precies naartoe?


via nrc.nl

Zandvoort

Zwaai maar van dááág

Nederland: koploper wat betreft milieu- en klimaatplannen. Het diepgroen van Jesse en Jetten mengen we met het rood van Max, we voegen er nog een prinselijk scheutje oranje aan toe en ziehier: de viesvale soepkleur van vergeten ambities. En de Zandvoortse fractie van GroenLinks vindt het prima zo. Dág geloofwaardigheid !