SCP-onderzoek

Ruim helft Syrische statushouders wil in Nederland blijven

Ruim de helft van de Syriërs die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht, wil hier blijven wonen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarvoor 3.200 Syriërs werden ondervraagd. Van hen wil 55 procent in Nederland blijven, ongeacht of de situatie in hun thuisland verbetert. Volgens het SCP is binnen de groep Syrische statushouders de wens om te blijven iets hoger dan bij andere migrantengroepen. Van alle Syrische vluchtelingen, ongeacht hun opleidingsniveau of sociale participatie, volgt 66 procent een taalcursus Nederlands. Er bestaan wel grote verschillen tussen de Syrische vluchtelingen; die komen vooral voort uit hun sociaal-culturele positie en zaken als gezinssituatie, aantal verhuizingen en huidige woonomgeving. (NRC)