‘Ruim helft Syrische statushouders wil in Nederland blijven’

Volgens het SCP voelen Syriërs met progressieve waarden zich meer thuis in Nederland. Opvallend is dat hogeropgeleiden vaker een negatief maatschappelijk klimaat ervaren en daardoor minder willen blijven.

Het asielzoekerscentrum in Oude Pekela, gefotografeerd in 2017. Het azc is inmiddels gesloten.
Het asielzoekerscentrum in Oude Pekela, gefotografeerd in 2017. Het azc is inmiddels gesloten. Foto ANP

Ruim de helft van de Syriërs die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht, wil hier blijven wonen. Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarvoor 3.200 Syriërs werden ondervraagd.

Van de deelnemers wil 55 procent in Nederland blijven, ongeacht of de situatie in hun thuisland verbetert. Volgens het SCP ligt binnen de groep Syrische statushouders de wens om te blijven iets hoger dan bij andere migrantengroepen. Van alle Syrische vluchtelingen, ongeacht hun opleidingsniveau of sociale participatie, volgt 66 procent een taalcursus Nederlands.

Uit het veelomvattende onderzoek wordt wel duidelijk dat een aantal verschillen bestaat tussen de Syrische vluchtelingen. Die komen vooral voort uit de sociaal-culturele positie van de vluchtelingen en zaken als de gezinssituatie, het aantal verhuizingen en de huidige woonomgeving.

Progressief wil blijven

Bijna een kwart van de statushouders, 24 procent, is inmiddels „gematigd geassimileerd” en identificeert zich met Nederland, mede door regelmatig contact met Nederlanders. Volgens de onderzoekers zijn dit Syriërs die „meer progressieve waarden aanhangen”, bijvoorbeeld over de rol van vrouwen en mannen, en die minder religieus zijn. In de groep ondervraagden voor wie religie een minder grote rol speelt, zegt 67 procent in Nederland te willen blijven. Bij conservatievere en religieuzere Syriërs ligt dat percentage lager.

Zo’n acht gevluchte Syrische gezinnen kwamen in het Groningse Bedum terecht. Hoe leven ze daar?

Opvallend is dat hoogopgeleiden, die vaker progressieve waarden aanhangen, juist minder vaak in Nederland willen blijven. Zij ervaren het maatschappelijk klimaat jegens zichzelf als negatiever dan lageropgeleide Syriërs. Zij hebben bijvoorbeeld ook moeite met het vinden van een gepaste baan.

Ook gebeurtenissen tijdens de vlucht hebben volgens de onderzoekers invloed op hoe de Syriërs hun verblijf in Nederland ervaren. 41 procent van de Syrische vluchtelingen heeft last van psychische klachten. Dat is hoger dan het niveau van de algemene bevolking in Nederland, waar dit percentage op 11 procent ligt. In het rapport wordt aangeraden meer aandacht te besteden aan de psychische gesteldheid van de vluchtelingen tijdens de asielprocedure.