Rijksbegroting

Algemene Rekenkamer keurde jaarrekening Rijk bijna af

Het had niet veel gescheeld of de Algemene Rekenkamer had de financiële jaarrekening van het kabinet-Rutte III over het jaar 2018 afgekeurd. Zonder een goedkeurende verklaring voor de zogeheten Rijksrekening kan het parlement geen ‘décharge’ aan het kabinet verlenen. Dat zou grote juridische gevolgen hebben. De individuele ministers worden dan niet ontheven van hun verantwoordelijkheid voor het financieel beheer. Dat zei Rekenkamer-president Arno Visser woensdagochtend bij de aanbieding van het Verantwoordingsonderzoek 2018 aan de Tweede Kamer. Visser sprak in zijn toespraak harde taal tegen het kabinet over de rechtmatigheid van zowel de inkomsten als uitgaven van de rijksoverheid, en over de bedrijfsvoering van de verschillende departementen. (NRC)