Rechter: NRC mag naam niet publiceren

Ex-hoogleraar

NRC mag de naam van een ex-hoogleraar arbeidsrecht die zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag niet publiceren, zo oordeelde de voorzieningenrechter maandag in een kort geding dat de hoogleraar, B., had aangespannen. NRC gaat in hoger beroep.

NRC deed onderzoek naar (seksueel) wangedrag en machtsmisbruik door B., die tot eind 2018 verbonden was aan de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Hij moest vertrekken nadat een commissie had geconcludeerd dat „sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag” en er „gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst”.

B. spande een kort geding aan dat vrijdag in Amsterdam diende. De zaak richtte zich op een verbod op het noemen van voor- en achternaam, de sectie arbeidsrecht van de UvA en het afbeelden van zijn portret, op straffe van een dwangsom.

Lees het bericht dat NRC in november 2018 publiceerde over deze zaak: UvA-hoogleraar vertrekt na ‘grensoverschrijdend gedrag’

De rechter oordeelde onder meer dat er „onvoldoende” grond is om B. met volledige naam „aan de schandpaal te nagelen”. De rechter neemt ook het gewicht van het medium mee: NRC staat bekend als „kwaliteitskrant”, „de daarin vermelde zaken [zullen] (...) voor ‘waar’ […] worden gehouden.” De vakgroep arbeidsrecht mag van de rechter wel genoemd worden. De dwangsom is afgewezen.

Machtsmisbruik pagina 4-8