Nieuwe draai aan Kinderrechtenverdrag

Kinderen hebben recht op bescherming tegen inmenging in hun correspondentie, aldus artikel 16 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Unicef geeft daar een nieuwe draai aan. „De appjes van je kind gaan je dus niets aan”, schreef de organisatie onlangs op haar site. Er zijn uitzonderingen. „Als je bijvoorbeeld bang bent dat je dochter wordt gestalkt door een loverboy, dan mag je lezen wat je wilt. Want kinderen hebben namelijk ook recht op bescherming en dat recht gaat altijd voor.”