Juridische strijd

Senaat Alabama neemt strengste abortuswet aan in de VS

De senaat van Alabama heeft een wet aangenomen die op abortus een maximum gevangenisstraf stelt van 99 jaar. Het voorstel komt nu bij de gouverneur van de zuidelijke Amerikaanse staat te liggen. Verwacht wordt dat deze Republikein Kay Ivey het voorstel tot wet zal tekenen. Democraten hebben zonder succes geprobeerd het wetsvoorstel af te zwakken. Abortus wordt strafbaar in alle stadia van de zwangerschap en er zijn geen uitzonderingen voor slachtoffers van verkrachting en incest. Alleen als de zwangerschap tot serieuze gezondheidsproblemen kan leiden bij de moeder, is onderbreking toegestaan. De opstellers van de wet beogen het pro-abortusbesluit van het Hooggerechtshof uit 1973 terug te draaien en de weg vrij te maken voor een abortusverbod in heel het land. (AP)