Interview

‘Wij willen de muzikale erfenis van Spanje redden’

Kamermuziek Op de cd Heritage speelt het Cuarteto Quiroga vergeten Spaanse strijk-kwartetten. „Als wij deze erfenis niet tot leven wekken, wie dan wel?”

Het zit het Madrileense Cuarteto Quiroga dwars. Honderden Spaanse strijkkwartetten liggen te vergelen in de archieven. Op het nieuwe album Heritage buigt het kwartet zich over deze verwaarloosde erfenis.

Het genre strijkkwartet werd in de achttiende eeuw een symbool van de Verlichtingsgedachte. „Vier gelijkwaardige stemmen die met elkaar in gesprek gaan”, duidt Cibrán Sierra, tweede violist in het Cuarteto Quiroga. „Zo belichaamde het strijkkwartet een nieuw tijdperk, waarin mensen het verstand als leidend principe kozen.” En ook

aan de Spaanse hoven floreerde het genre, „omdat het ancien régime voorvoelde dat zijn macht niet langer vanzelfsprekend was”, zegt Sierra. „De aristocratie nam de beste kunstenaars en filosofen in dienst om zijn bestaan langs de nieuwe wegen van de ratio te rechtvaardigen.”

Boccherini

De vader van het Spaanse strijkkwartet kwam uit het Italiaanse Lucca: via Wenen belandde de twintiger Luigi Boccherini aan het hof in Madrid. Hij schreef daar bijna honderd strijkkwartetten. „Maar nog niet de helft daarvan is verschenen in druk”, zegt celliste Helena Poggio. „De rest verpietert. Had Boccherini voor Habsburgse of Britse vorsten gecomponeerd, dan zouden we al een eeuw hebben kunnen beschikken over zijn volledige catalogus.”

„Ons land is heel trots op zijn beeldende kunst en literatuur”, zegt altviolist Josep Puchades. „Maar de muziek blijft problematisch. Vraag Spaanse intellectuelen naar de schilders Goya en Velázquez of de schrijver Cervantes en de woorden beginnen te stromen. Maar renaissance-componisten die elders wel beroemd zijn, zoals Cristóbal de Morales of Tomás Luis de Victoria, zeggen hen niets.”

Spaanse trots

Het Cuarteto Quiroga maakt onderdeel uit van een kerend tij. Nieuwe generaties musici en onderzoekers werpen zich op deze nalatenschap, mede ingegeven door actuele politieke ontwikkelingen. „Spanjaarden stellen zichzelf vragen over hun identiteit. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Onze geschiedenis kent donkere perioden: burgeroorlog, Franco-dictatuur, inquisitie. Er bestond lang een weerzin om terug te kijken. Wij wilden de andere kant van de geschiedenis tonen: in die duisternis scheen de lamp van de Verlichting. Dat bewijzen deze strijkkwartetten van Boccherini, Brunetti, Canales en Almeida.”

Het Cuarteto Quiroga was omkijken ook wel verplicht aan zijn naamgever: Manuel Quiroga, vioolvirtuoos uit het begin van de twintigste eeuw. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden slokte de vergetelheid hem op. „Zijn naam dragen, betekent oog hebben voor die tragiek”, vindt primarius Aitor Hevia. „Als wij, Spanjaarden, deze strijkkwartetten niet tot leven wekken, wie dan wel?”

De technische scholing van het Cuarteto Quiroga is Midden-Europees, maar in temperament verklankt het kwartet onvervreemdbaar de Spaanse aard, vindt tweede violist Sierra.

„De levenslust die je voelt stromen in de straten van Madrid, de wil de dag tot op de laatste druppel uit te persen – die sfeer vloeit door onze aderen.”

Het kwartet bewees het afgelopen week tijdens een energiek en afwisselend recital in de Rotterdamse Doelen.

„We geloven erin dat magie naar boven komt in het aangezicht van rampspoed”, zegt altviolist Puchades. „We studeren hard, we kennen de noten van binnen en buiten, zodat we de grenzen en het gevaar kunnen opzoeken. Langs de rand van de afgrond liggen de mooiste vergezichten. ”

Het album ‘Heritage - The Music of Madrid in the time of Goya’ is uit op Cobra Records.