Luchtvaart

Europese Commissie: vliegtaks schaadt economie niet, CO2-uitstoot gaat omlaag

De invoering van een belasting op vliegen zal geen negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie als geheel. Een vliegtaks zal wel bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de Europese Commissie, gedeeld door lobby-organisatie Transport & Environment.

Een belasting van 7,50 euro per ticket zal volgens de Europese Commissie leiden tot een daling van 4 procent van het aantal reizigers. Dat zorgt weliswaar voor banenverlies en slechtere financiële resultaten in de luchtvaartsector, maar door hogere belastinginkomsten heeft dit op nationaal niveau geen invloed op de economie. Het extra overheidsgeld kan worden besteed aan lagere belastingen in andere sectoren of investeringen, waardoor de nadelige gevolgen voor de luchtvaartsector worden gecompenseerd.

Tegelijkertijd daalt volgens het rapport de uitstoot van CO2 met een halve megaton. Ook het aantal omwonenden dat door geluidsoverlast wordt geteisterd loopt dan terug.

Onderzoeksbureau CE Delft concludeerde in juni vorig jaar nog dat een vliegtaks niet tot minder vluchten zal leiden. Daardoor zouden de effecten op de CO2-emissies, geluid en fijnstof „klein” zijn.

Nederland is nu nog een van de 17 Europese landen waar niet of nauwelijks belasting wordt geheven op vliegen. Het huidige kabinet is van plan in 2021 een vliegtaks van 7 euro in te voeren. Op dit moment hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk een vliegtaks van gemiddeld 15 euro of meer. Van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 bestond er in Nederland ook al een belasting op vliegen.

De invoering van een Europese belasting op kerosine zal volgens het rapport leiden tot een stijging van de ticketprijs met 19 procent. Dan zullen twee op de tien passagiers stoppen met vliegen en daalt de CO2-uitstoot met 2,1 megaton.