Tientallen veteranen met Defensie in conflict over financiële compensatie

Defensie is met 115 ex-militairen in een bezwaarprocedure verwikkeld. De conflicten gaan over de hoogte van de financiële compensatie waar deze veteranen recht op menen te hebben.

Nederlandse militairen in Uruzgan (2008).
Nederlandse militairen in Uruzgan (2008). Foto Dave de Vaal

Tientallen veteranen zijn met Defensie in conflict over de hoogte van de financiële compensatie waar zij recht op menen te hebben. Het gaat om het zogenoemde militair invaliditeitspensioen (MIP), dat ex-militairen ontvangen als ze door psychisch dan wel fysiek letsel arbeidsongeschikt zijn geraakt. Defensie bevestigt berichtgeving van het AD dat zij met 115 veteranen in een bezwaarprocedure zitten.

Volgens een woordvoerder van Defensie gaat het grotendeels om veteranen die menen dat hun MIP te laag is. De onderhandelingen over deze compensatieregeling zijn precair. De mate waarin een veteraan arbeidsongeschikt wordt geacht door Defensie is direct bepalend voor de hoogte van het pensioen dat hij of zij ontvangt.

Signalen

Jean Debie, voorzitter van de grootste militaire vakbond VAB, zegt in een telefonische reactie van leden „signalen te krijgen” dat de vaststelling van het MIP niet altijd op een „juiste, ordentelijke manier„ plaatsvindt. Al benadrukt hij wel dat er een onderzoekscommissie zou moeten komen om vast te stellen of dit een structureel probleem is. Hij zegt dat er ook „veel goed gaat bij Defensie”.

De veteranen die in het AD aan het woord komen, klagen ook over de lange wachttijden voor de keuringen voor het MIP. Die zouden flink zijn opgelopen. De Defensie-woordvoerder erkent dat er problemen zijn met de wachttijden. Dat ligt volgens hem aan een tekort van keuringsartsen bij de organisatie. Dit zou onlangs verholpen zijn. Hij zegt dat de overgrote meerderheid van de militairen met wie zij over een MIP onderhandelen, tevreden is daarover.

Verzekeringsarts

Een ander kritiekpunt van de ex-militairen is dat verzekeringsartsen vaak in twijfel trekken of zij wel getraumatiseerd zijn geraakt tijdens hun dienstjaren, terwijl hun behandelend artsen daar geen twijfel over hebben. Defensie zegt in een reactie dat beeld niet te herkennen.