Kan monnik advocaat zijn?

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: Europees recht.

Foto iStockphoto

Broeder Ireneüs, monnik van de Grieks-Orthodoxe Kerk in het klooster van Petra, verwierf zijn titel als advocaat in Cyprus. Op grond daarvan verzocht hij in 2015 om inschrijving op het tableau van de orde van advocaten van Athene, Griekenland. De orde wees dat af wegens „onverenigbaarheid van de uitoefening van het beroep van advocaat met de hoedanigheid van monnik”. De monnik zou niet onafhankelijk (kunnen) zijn ten aanzien van de kerkelijke autoriteiten waaronder hij valt. Het geschil werd door de hoogste bestuursrechter in Griekenland voorgelegd aan het Europees Hof. Vanwege het principiële karakter moest de Grote Kamer (vijftien rechters) er aan te pas komen. Die beklemtoonde vorige week dat de EU-landen elkaars advocatendiploma’s moeten erkennen sinds de uiteenlopende nationale regels daarvoor volledig zijn gelijkgetrokken om belemmeringen voor het vrije verkeer van advocaten weg te nemen. Daarom heeft Griekenland, aldus het Hof, de in Cyprus verworden beroepstitel te respecteren en mag de advocatenorde de inschrijving van broeder Ireneüs niet weigeren. Hij moet in staat worden gesteld te bewijzen dat hij twee heren – zowel het recht als God – kan dienen.

Uitspraak: ECLI:EU:C:2019:368