Brieven

Brieven 14/5/2019

Israël

Toeristische lofzang

Rosanne Hertzberger ontkoppelde in haar 5 mei-lezing (Ik ben een optimistische Jood, 6/5) het Joods-zijn van het bestaan van Israël. Impliciet gaf ze zichzelf daarmee de ruimte om Israëls (wan)daden kritisch en op hun eigen merites te beoordelen. Maak dan ook nuttig gebruik van die ruimte! Wat een teleurstelling als Hertzberger een week later (Israël, hobbyproject van links en rechts, 11/5) die zelfgecreëerde ruimte verkwanselt door kritiek op Israël badinerend weg te zetten als een „hobbyproject van links en rechts” om zich vervolgens te buiten te gaan aan een toeristische lofzang op Israël. Hoe kortzichtig kun je zijn om een apartheidsstaat op te hemelen waarin de inheemse bevolking al 70 jaar wordt blootgesteld aan vernedering, onderdrukking, landroof en etnische zuivering.

Elektrisch verkeer

Onbruikbaar fietspad

Hoewel het blijkbaar de bedoeling is dat ouderen, zoals ik, blijven bewegen, wordt ons dat steeds moeilijker gemaakt. Een typisch voorbeeld is het gebruik van opgevoerde elektrische fietsen zoals beschreven in de krant van vrijdag (Ook de fysiotherapeut voert z’n fiets op, 10/5 ). Het fietspad wordt steeds meer onbruikbaar voor de ‘gewone’ fietsers, die worden geconfronteerd met scheldende racefietsers, scooterrijders en dus ook gebruikers van opgevoerde elektrische fietsen. Daarbij komt dat de stationsstallingen, die gratis zijn, overvol zijn geworden. Kortom: het gebruik van de fiets wordt voor ouderen steeds moeilijker. We moeten dus maar weer met de auto, helaas.

Discriminatie

Sport is geen ziekte

Professor Marjan Olfers pleit vanuit een ‘juridisch perspectief’ om sportvrouwen te discrimineren (Discriminatie in de sport is onvermijdelijk, 9/5 ). In haar bijdrage gaat ze geheel voorbij aan het basisprincipe van een rechtstaat, dat de integriteit van de persoon en zijn lichaam dient te worden gerespecteerd. In plaats van een analyse te maken van de eendimensionale, respectloze, discriminatoire en corrupte besluitvorming binnen de sport, waarbij vrouwen hun eigenheid moeten inleveren, verdedigt de hoogleraar sport en recht de bestaande situatie. Opmerkelijk is dat de mannelijke sporters buiten schot blijven. Als bioloog weet ik dat de testosteronspiegel in het bloed geen ‘objectief’ criterium is om prestatieverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke sporters ‘eerlijk’ vast te stellen. Artsen mogen in medische situaties het testosteronniveau verminderen – sportbeoefening is geen ziekte.

Genesis 3

Historische blunder

Tegen het einde van het artikel over dominee Hans Schouten (De dominee en zijn kameraad, 4/5) staat er een grote historische blunder: dominee Hendrik de Cock scheidde zich niet in 1834 van de Nederlandse Hervormde Kerk af omdat er predikanten waren die beweerden dat de slang in het paradijs niet echt tot Eva gesproken heeft (Genesis 3). Dat was dominee Geelkerken een eeuw later (1936) die, omdat híj Genesis 3 zo uitleggen wilde, als predikant in de Gereformeerde Kerken geschorst werd.

De Cock scheidde zich met zijn kerkenraad van de Nederlandse Hervormde Kerk af omdat al zijn protest tegen vrijzinnigheid in die kerk alleen maar beantwoord werd met hoge boetes, gevangenschap, detachering van tien soldaten in zijn pastorie, enzovoort.

Klimaat

Zo moeilijk is het niet

Niet bang zijn Paul Luttikhuis, zo moeilijk is het niet (We zijn bang en toch doen we niets, 10/5). De goedkoopste tip: stop met vliegen. Een tip voor bij het shoppen: alleen kwaliteit waar je lekker lang mee doet. Toch ergens op uitgekeken? Naar de kringloop ermee. Heb maling aan modetrends. Sla bij de super alles over wat restafval oplevert en koop alleen groente zonder verpakking. Geen vlees eten was nog nooit zo makkelijk als nu met al die vegaburgers. De duurste tip: neem zonnepanelen en rij elektrisch. Gister een piek van 30 kWh: genoeg voor 150 km. Pret bij het laden aan je eigen stopcontact.