‘Vliegtaks niet van invloed op economie, wel op CO2-uitstoot’

Volgens een uitgelekt rapport van de Europese Commissie heeft een vliegbelasting van 7,50 euro geen negatieve invloed op de Nederlandse economie. Het huidige kabinet wil in 2021 een vliegtaks van 7 euro invoeren.

Het kabinet wil in 2021 een vliegtaks van 7 euro invoeren.
Het kabinet wil in 2021 een vliegtaks van 7 euro invoeren. Foto Getty Images

De invoering van een belasting op vliegen zou geen negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Een dergelijke vliegtaks zou wel bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een uitgelekt rapport van de Europese Commissie, dat de Europese ngo Transport & Environment deelt op de website.

Een vliegbelasting van 7,50 euro zou volgens de berekeningen van de Europese Commissie leiden tot een daling van 4 procent van het aantal vliegreizigers. Dat zorgt weliswaar voor banenverlies en slechtere financiële resultaten in de luchtvaartsector, maar door hogere belastinginkomsten heeft dit op nationaal niveau geen invloed op de economie. Het extra overheidsgeld kan worden besteed aan investeringen of lagere belastingen in andere sectoren, waardoor de nadelige gevolgen voor de luchtvaartsector worden gecompenseerd.

Minder geluidsoverlast

Tegelijkertijd daalt volgens het rapport de uitstoot van CO2 bij een vliegbelasting van 7,50 euro met een halve megaton. Ook het aantal omwonenden dat door geluidsoverlast wordt geteisterd loopt dan terug.

Lees ook: Vliegtaks is vooral symbolisch

Onderzoeksbureau CE Delft concludeerde in juni vorig jaar nog dat een vliegbelasting niet tot minder vluchten zal leiden. Daardoor zouden de effecten op de CO2-emissies, geluid en fijnstof “klein” zijn.

Nederland is nu nog een van de 17 Europese landen waar niet of nauwelijks belasting wordt geheven op vliegen. Het huidige kabinet is van plan in 2021 een vliegtaks van 7 euro in te voeren. Op dit moment hebben alleen het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen, Duitsland en Frankrijk een vliegtaks van gemiddeld 15 euro of meer. Van 1 juli 2008 tot 1 juli 2009 bestond er in Nederland ook al een belasting op vliegen.

De invoering van een Europese belasting op kerosine, de vliegbrandstof waarover de luchtvaart nu nog geen belasting betaalt, zou volgens het rapport leiden tot een stijging van de prijs van vliegtickets met 19 procent. Dan zouden nog maar acht op de tien passagiers blijven vliegen en daalt de CO2-uitstoot met 2,1 megaton. In onder meer de Verenigde Staten en Australië wordt kerosine wel belast.