Minister Bruins trekt wetsvoorstel tegen zorgfraude in

Zorgfraude Het voorstel kon op te weinig steun rekenen in de Eerste Kamer vanwege privacybezwaren.

Een huisarts aan het werk in zijn praktijk in Gouda.
Een huisarts aan het werk in zijn praktijk in Gouda. Foto ANP

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) schrapt een wetsvoorstel tegen zorgfraude. Dat bevestigt het ministerie maandag na vragen van deze krant. Het voorstel, dat bij de Eerste Kamer lag, geeft zorgverzekeraars onder bepaalde voorwaarden inzage in medische dossiers van verzekerden. Op die manier wilden zorgverzekeraars fraude met valse declaraties opsporen bij zorgaanbieders waar ze geen contract mee hebben. Die zorg is voor verzekeraars lastiger te controleren. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) werkt nu aan een nieuw wetsvoorstel met meer oog voor de privacy van verzekerden.

Het voorstel had de (nogal lange) officiële naam ‘Wet houdende wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving’. Het plan werd in 2014 ingediend door toenmalig minister Edith Schippers (VVD). In 2016 keurde de Tweede Kamer het goed. De PvdA, destijds nog voorstander en coalitiepartner, is inmiddels kritisch en blij dat het voorstel teruggaat naar de tekentafel.

Gesneuveld

Afgelopen tijd werd duidelijk dat Bruins te weinig steun had voor het wetsvoorstel. Medio december had de minister de Eerste Kamer gevraagd om de wet aan te houden. Omdat een wetsvoorstel maximaal zes maanden mag worden aangehouden, besloot Bruins de eer aan zichzelf te houden.

De minister blijkt aan een nieuw wetsvoorstel tegen zorgfraude te werken dat opnieuw langs de Tweede Kamer zal moeten.

Volgens een woordvoerder van VWS komt in dat nieuwe voorstel te staan dat verzekerden vooraf worden geïnformeerd als een verzekeraar een medisch dossier wil onderzoeken. Zij kunnen zo’n onderzoek dan weigeren met een beroep op hun privacy. Wel zou het raadplegen van een medisch dossier zonder toestemming mogelijk blijven bij sterke vermoedens van fraude. In de Tweede Kamer was er door een amendement van de PVV al toegezegd dat de verzekerde wordt geïnformeerd binnen drie maanden nadat inzage in het dossier heeft plaatsgevonden.

Fraude

In 2017 lukte het zorgverzekeraars om voor 27 miljoen euro aan zorgfraude vast te stellen. Het gemiddeld onterecht gedeclareerd bedrag per vastgestelde fraude was dat jaar 86.891 euro. In totaal werd er voor acht miljoen meer gefraudeerd dan een jaar eerder.

Toch blijft de precieze omvang van zorgfraude erg moeilijk in te schatten, zo erkende ook Bruins in antwoord op vragen van Eerste Kamerleden, maar de minister zei ook: „Elke euro fraude is mij er één te veel.”

De Eerste Kamerfractie van de SP is verheugd over de intrekking van het wetsvoorstel. „Wij vinden dat de politietaak weggehouden moet worden van zorgverzekeraars”, zegt SP-senaatslid Hans-Martin Don. „De opsporingskant van fraude zou door toezichthouders moeten worden gedaan, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit.”

Zorgverzekeraars Nederland reageert minder verheugd. De belangengroep voor zorgverzekeraars zegt in een reactie: „Wat er gebeurt met het zorggeld dat wordt betaald aan niet-gecontracteerde zorgverleners blijft zeer moeilijk te controleren”.