Brieven

Brieven 13/5/2019

Verkiezingsretoriek (2)

Taart als metafoor?

De SP richt zich met een campagnevideo op Frans Timmermans (PvdA): Timmermans is de kop van Jut voor de Europese elite. De SP ontleent haar naam aan een maatschappijvorm, een samenleving die gericht is op het afschaffen van kapitaalbezit en streeft naar gemeenschappelijke voorzieningen. Het is immers noodzakelijk in deze chaotische tijden samen te werken. De SP zou burgers tot samenwerking moeten oproepen voor problemen die elke burger aangaan: cybercriminaliteit, migratieproblemen, bescherming tegen vijandige overnames, klimaat en de overgang naar schone energie. Er is meer dan vijftig jaar gedaan over de Europese Beschaving. Is het dan ‘leuk’ om een metafoor te gebruiken als taart eten (lees opslokken) en onderbroekenlol (wandelen in onderbroek)? Heeft het niet iets diep tragisch voor al die burgers die trouw en vol goede moed gestemd hebben op de hoop van hun toekomst, en fractievoorzitter Lilian Marijnissen nu in een rode Ferrari zien?

Inburgering (1)

Je leert in talen zwijgen

Vorige week las ik het mooie artikel van Matthew Wells (Hoe kan ik van jullie taal houden als jullie het zelf niet doen?, 10/5). Ik zit nog regelmatig achterin de klas bij het onderwijs in moderne vreemde talen. Met regelmaat bekruipt mij het gevoel dat je in die lessen vooral leert zwijgen in het Engels, Duits of Frans. Welke malloot heeft bepaald dat je een taal leert door de grammatica? Je leert toch ook geen autorijden door de motor uit elkaar te halen?

Inburgering (2)

Kennis en beleefdheid

Matthew Wells meent dat de neiging om Engels te spreken een Nederlands fenomeen is. Fransen zijn onmiskenbaar trots op hun taal, maar spreek ze tegenwoordig eens aan in niet-autochtoon Frans en ze schakelen rap over op – onverstaanbaar – Engels. De neiging om je talenkennis te etaleren zit diep en is vaak sterker dan de beleefdheid om de inspanning van een buitenlander om jouw taal te spreken, te respecteren. Dit is geen typisch Nederlands verschijnsel. En het heeft niets te maken met respect voor eigen taal.

ING aandeelhouders

Corrumperend hoog

Zeggenschap in ondernemingen hoort niet in handen te zijn van aandeelhouders die als enige doel hebben een zo groot mogelijk deel van de winst binnen te slepen, zonder daar een moment zelf voor gewerkt te hebben (De aandeelhouder is machtiger dan het lijkt, 10/5). Een beetje kapitaal leveren kan prima tegen een redelijke, maar beperkte vergoeding. Dat voorkomt financieel parasitair gedrag van maatschappelijke nietsnutten. Dit zeggenschapssysteem heeft ertoe geleid dat bedrijven een on-sociaal beleid voeren en alleen sturen op aandeelhouderswaarde, met behulp van corrumperend hoge bestuurdersbeloningen. Zeggenschap in grote ondernemingen hoort gedemocratiseerd te zijn, net als bij staten. Klanten, medewerkers en kapitaalverschaffers zijn afhankelijk van een goed functionerende onderneming. Wat goed functioneren inhoudt, moet dan ook door klanten, medewerkers én kapitaalverschaffers gezamenlijk worden bepaald.

Europese unie

Het einde blootleggen

De speech van Wopke Hoekstra (CDA) legt bloot dat als het erop aankomt, de EU als eenheid ondergeschikt is aan het nationale belang van in dit geval Duitsland (Hoekstra heeft gelijk: Duitsland moet geen Zwitserland willen zijn, 9/5). Uiteraard hebben de meeste landen nationalistische trekken, versterkt door massa-emigratie. Als ook de politieke machthebbers naar binnen gekeerd raken en slechts aan nationalistische belangen denken, is dat feitelijk het einde van de huidige EU.

Correcties/aanvullingen

Ajax

In het artikel Een onbuigzaam duo bij een altijd verdeelde club (8/5, p. 4-5) stond dat het salarisbudget met 40 procent is opgerekt. Dat moest zijn: 60 procent (inclusief spelersbonussen voor behalen Champions League).