Opinie

Associaties

Klas 2 gymnasium, 25 dampende pubers in een klaslokaal waarvan ondanks de kou het raam gewoon open staat. De docente Kunstzinnige Vorming toont de klas een prachtig beeld van een waterval in het Amazonegebied met het verzoek te verwoorden waaraan dit beeld doet denken. „Laat vooral je fantasie de vrije loop”, is haar extra aansporing. Na associaties met bruisend begin en, vervolgens ook, einde van leven in tot rust gekomen water, knikt de docente bemoedigend naar de knul die unaniem wordt gezien als aankomend topfilosoof. Peinzend zegt hij: „Als ik dit beeld zie denk ik aan seks.” Licht blozend vraagt de docente door naar de uitleg van deze opmerking. Zijn ernstige gezicht houdt de klas even in spanning. „Ach”, zegt hij „ik denk gewoon altijd aan seks.”