Trump voert druk op China op met hogere heffingen

Handelsoorlog China-VS Met extra heffingen wil de Amerikaanse regering China deze vrijdag, tijdens de elfde gespreksronde, tot concessies te dwingen.

Containers in de haven van Shanghai.
Containers in de haven van Shanghai. Foto Aly Song/Reuters

De Verenigde Staten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag om 00.01 uur de druk op China om tot een handelsakkoord te komen flink opgeschroefd. Ze verhoogden de importheffingen op 200 miljard dollar aan Chinese producten van 10 naar 25 procent.

De elfde onderhandelingsronde tussen vertegenwoordigers van de twee wereldmachten heeft donderdag in Washington niet tot resultaat geleid. President Trump had eerder deze week al aangekondigd in dat geval de tarieven te verhogen.

Vóór de gesprekken veerden veel aandelenkoersen op, na veel onrust op de beurzen de afgelopen week, toen Trump zei dat hij „een prachtige brief” van de Chinese president Xi Jinping had gekregen. Die brief heeft de ruzie niet kunnen bezweren.

Vrijdag praten de partijen verder. Onder het dreigement van 25-procentsheffingen op de resterende Chinese export naar de VS, ter waarde van 325 miljard dollar, willen de Amerikaanse onderhandelaars China tot toezeggingen dwingen.

China heeft vrijdagochtend tegenmaatregelen aangekondigd, maar stuit daarbij op een probleem. In eerdere escalaties van het handelsconflict heeft de Chinese regering al importheffingen opgelegd aan Amerikaanse producten ter waarde van 110 miljard dollar. Nu is er nauwelijks nog Amerikaanse import over om te belasten: China exporteert veel meer naar de VS dan vice versa. Deze scheve handelsbalans was voor Trump aanleiding om het handelsconflict te beginnen.

Bij een aanhoudend conflict verliest iedereen

Internationaal Monetair Fonds

China is al overgegaan op het vertragen van de douane-afhandeling van Amerikaanse goederen en strenger toezicht, meldt persbureau AP.

Vorige week liepen de besprekingen nog goed en waren er signalen dat er deze vrijdag een concept-akkoord kon liggen, dat Trump en Xi kunnen ondertekenen. Volgens Trump echter heeft China in het weekend geprobeerd deelafspraken weer open te breken. Een belangrijk twistpunt is de controle op naleving van de afspraken. De VS vertrouwen China daarin slecht en willen dat een deel van de afspraken wordt vastgelegd in Chinese wetgeving. China zou dat bij nader inzien willen beperken tot vastlegging in regelgeving. Als stok achter de deur willen de Amerikanen de heffingen geleidelijk afbouwen, terwijl China onmiddellijke intrekking eist.

Het Internationaal Monetair Fonds wees de twee landen, als grootste economieën van de wereld, erop dat hun ruzie „een bedreiging voor de wereldeconomie” vormt. „Bij een aanhoudend conflict verliest iedereen.” Japan en Frankrijk uitten vergelijkbare zorgen.

De Amerikaanse heffingen gelden voor goederen uit 5.700 productcategorieën die vanaf middernacht werden verscheept, maar hoeven pas betaald te worden als zij over een week of drie arriveren in de Verenigde Staten. Dat geeft enige ruimte om binnen die tijd toch tot een akkoord te komen, waardoor in theorie de heffingen weer van tafel zijn voordat zij concreet effect hebben voor exporteurs en importeurs.