CBS

Uitstoot broeikasgassen in Nederland vorig jaar licht gedaald

De uitstoot van broeikasgassen was in 2018 2 procent lager dan het jaar ervoor, aldus het CBS donderdag. Dat komt vooral door kolencentrales die minder in bedrijf waren en daardoor minder CO2 uitstootten en door krimp van de rundveestapel. De daling van de broeikasuitstoot is voor de staat echter te beperkt om in 2020 te voldoen aan het vonnis in de zogenoemde Urgenda-zaak. De huidige jaarlijkse afname van de uitstoot is evenmin voldoende voor een halvering ervan in 2030, zoals het kabinet wenst. De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 14,5 procent onder die in ijkjaar 1990, maar in de Urgenda-zaak is bepaald dat die uitstoot al volgend jaar minstens een kwart lager moet zijn dan in 1990. (NRC)

Minder koeien en kolen pagina E2-3