Brieven

Het is Park, niet Het Park

Naar aanleiding van de opinie van Nanne de Ru en die van zijn opponent Koen Koster zoals gepubliceerd in de Rotterdambijlage van NRC van 27 april, breng ik beleefd onder uw aandacht dat bedoeld park Park heet, niet Het Park.

U kunt hiervoor de in 1992 door het Stadsarchief uitgegeven ‘Straatnamen van Rotterdam’ raadplegen alsmede de desbetreffende webpagina’s.

Die onderneming zal u leren dat het Park al sinds het midden van de 19e eeuw zo heet, en dat die naam later niet door het bevoegd gezag gewijzigd is.

Mocht u zich ten onrechte hebben gebaseerd op Google Maps, of heeft u vertrouwd op het kadaster, dan mag ik u laten weten dat het Kadaster in juni a.s. op zijn schreden (van naar het zich laat aanzien omstreeks 2015) zal terugkeren.

, Rotterdam