Paus scherpt regels en procedures tegen misbruik aan

Misbruik Paus Franciscus probeert met nieuwe regels een einde te maken aan iedere vrijblijvendheid bij de aanpak van seksueel misbruik door geestelijken.

Angelo Carconi

Paus Franciscus heeft donderdag een reeks nieuwe vergaande maatregelen aangekondigd tegen seksueel misbruik door geestelijken en het verdoezelen daarvan. Deze nieuwe regels vloeien voort uit de top over misbruik van minderjarigen in februari, die mede bedoeld was om te komen tot uniforme en wereldwijde procedures hiertegen.

Alle geestelijken, priesters, bisschoppen en kardinalen, paters en nonnen, zijn verplicht vermoedens van misbruik te melden bij hun kerkelijke superieuren. Alle bisdommen moeten vóór 1 juni volgend jaar een formele procedure hiervoor hebben opgesteld die het mogelijk maakt in vertrouwen vermoedens en verdenkingen aan te melden.

‘Eigener beweging’

Een belangrijke bepaling hierbij is dat in geen geval tegen de geldende lokale wetten mag worden ingegaan. De rapportageplicht geldt ook voor zaken uit het verleden. Totnogtoe hadden geestelijken niet de verplichting om vermoedens van seksueel misbruik te melden, maar werd dat aan hun individuele geweten overgelaten.

Lees ook hoe de paus na de misbruiktop in februari al vergaande maatregelen aankondigde.

De nieuwe regels zijn vervat in een zogeheten motu proprio, een wet uit ‘eigener beweging’ van paus Franciscus. Hij wil hiermee zijn belofte na de misbruiktop in febuari concretiseren dat de katholieke kerk op alle fronten in het offensief zou gaan tegen misbruik en het verdoezelen daarvan. Slachtoffers van misbruik hebben de kerkbestuurders vaak verweten dat bisschoppen die hadden geprobeerd misbruikzaken te bagatelliseren of geheim te houden, niet zijn gestraft.