Onderzoek naar bijbaan televisiebaas Frans Klein

Publieke omroep Tv-directeur Klein van de NPO meldde niet dat hij bestuurder was van een brievenbusfirma. De integriteitscommissie van de publieke omroep neemt dat nu onder de loep.

Frans Klein, directeur televisie van de NPO, tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep 2018/2019.
Frans Klein, directeur televisie van de NPO, tijdens de seizoenspresentatie van de publieke omroep 2018/2019. Foto ANP

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) onderzoekt de gang van zaken rond een brievenbusfirma waarvan Frans Klein, de hoogste televisiebaas van de NPO, jarenlang directeur was.

Aanleiding is het bericht in NRC dat Klein als mediadirecteur van de VARA en later als directeur televisie van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) verzweeg dat hij directeur was van de Engelse brievenbusfirma. De eigenaren van die firma werden afgeschermd door een trust in een belastingparadijs. Door zijn bestuursfunctie bij de buitenlandse vennootschap niet te melden, handelde Klein in strijd met het compliancebeleid en de gedragscode van de NPO.

De CIPO is ingesteld om de integriteit bij de Publieke Omroep te bevorderen en te controleren of de governance-code wordt nageleefd. De commissie bevestigt dat onderzoek wordt gedaan naar de wijze van melden van de nevenfunctie door Klein en de manier waarop de raad van bestuur van de NPO de melding heeft getoetst.

Tegenover NRC zegt de VARA eveneens vragen van de CIPO te hebben ontvangen. „Hier werken wij aan mee en we wachten de bevindingen af”, aldus de VARA.

Thaise restaurants

Klein was van 2011 tot 2016 bestuurder van brievenbusfirma Bidrio Limited, waarvan de eigenaren schuilgingen achter een trust. De firma was (en is) eigenaar van twee BV’s die Thaise restaurants uitbaten in Amsterdam en Almere.

Volgens de regels had Klein bij de VARA en later bij de NPO ál zijn nevenfuncties moeten opgeven. Dat deed hij niet. De bestuursfunctie bij de brievenbusfirma en betrokkenheid bij de trust meldde hij niet. Wel zei hij „restauranteigenaar” te zijn. Daarmee overtrad Klein de complianceregels, vermeld in de jaarverslagen van de NPO. Die luiden: „Alle medewerkers van de NPO-organisatie doen opgave van al hun nevenfuncties en actualiseren deze opgave ook jaarlijks.”

‘Privézaak’

De raad van bestuur van de NPO ziet de betrokkenheid van Frans Klein bij de brievenbusfirma als een ‘privézaak’. De raad van bestuur vindt het voldoende dat hij alleen zijn eigenaarschap van de restaurants meldde: „Zoals eerder aangegeven toetst de NPO op de activiteit en de aard van een nevenfunctie en niet op de juridische/fiscale vorm. Zo is dat tot op heden ook vastgelegd in de governance-code: een medewerker vervult geen nevenfuncties die naar hun aard of tijdsbeslag strijdig zijn met het belang van de media-instelling.”

Op welke wijze de NPO getoetst heeft dat de rol van Klein bij de brievenbusfirma en de trust niet strijdig waren met het belang van de media-instelling, meldde de NPO niet in de schriftelijke verklaring aan NRC.

CIPO onderzoekt nu ook de rol van de NPO. De woordvoerder bevestigt tegenover HP/De Tijd dat de commissie zelf het initiatief heeft genomen tot het stellen van vragen aan de NPO over de kwestie. Hoe lang het onderzoek duurt is niet bekend.

Schuldeisers het nakijken

Klein kocht in 2011 met zijn broer de brievenbusfirma en de trust bij het omstreden kantoor Quaedvlieg Juristen in Den Haag. De bedrijfsconstructie werd door het kantoor, dat werkte zonder vergunning van De Nederlandsche Bank, aangeprezen om belasting te ontwijken en schuldeisers het nakijken te geven.

Een schuldeiser van de broer van Klein zegt dat zij benadeeld is. Zij kon door de gekozen constructie geen beslagleggen bij twee restaurant-BV’s om een vordering te innen. Frans Klein bleef, toen hij in 2014 televisiebaas van de NPO werd, zaken doen met het trustkantoor. De bestuurders van dat kantoor waren toen al tot celstraffen veroordeeld wegens belastingfraude en witwassen. Klein stapte in 2016 op als bestuurder van de brievenbusfirma en de restaurant-BV’s.