Nederlandse uitstoot broeikasgassen licht gedaald

CBS Vooral door minder uitstoot van kolencentrales en door krimp van de veestapel is de uitstoot van met name CO2 vorig jaar afgenomen.

De Hemwegcentrale in Amsterdam moet van het kabinet dicht om de uitstoot van broeikasgassen te halen.
De Hemwegcentrale in Amsterdam moet van het kabinet dicht om de uitstoot van broeikasgassen te halen. Foto Niels Wenstedt/ANP

De uitstoot van broeikasgassen was in 2018 2 procent lager dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De oorzaak ligt met name bij de kolencentrales, die minder in bedrijf waren en daarvoor minder CO2 uitstootten. Ook de inkrimping van de rundveestapel droeg bij aan de afname.

De daling van de broeikasuitstoot in het afgelopen jaar is voor de staat echter te beperkt om in 2020 te voldoen aan het rechterlijk vonnis in de zogenoemde Urgenda-zaak. De huidige jaarlijkse afname van de uitstoot is evenmin voldoende voor een halvering van de broeikasuitstoot in 2030, zoals het kabinet wenst.

De uitstoot van broeikasgassen was vorig jaar 189,5 miljoen ton. Dat is 14,5 procent minder dan in ijkjaar 1990. De rechter in de Urgenda-zaak heeft echter bepaald dat al volgend jaar de uitstoot met minstens 25 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. In het afgelopen jaar ging de broeikasuitstoot met 4 miljoen ton naar beneden. Om nog te voldoen aan het Urgenda-vonnis moet er binnen twee jaar nog eens 23,5 miljoen ton vanaf. Het kabinet kondigde in maart aan dat de kolencentrale Hemweg in Amsterdam moet sluiten vanwege Urgenda. Andere maatregelen worden begin juni bekend gemaakt.

De uitstoot van broeikasgassen daalt nu voor het tweede jaar op rij, ondanks de hoogconjunctuur. De verminderde inzet van kolencentrales is een belangrijke oorzaak van die daling. Tot medio 2017 was op de Maasvlakte nog een oude kolencentrale in bedrijf. Onder meer door de sluiting daarvan daalde de CO2-uitstoot van de elektriciteitssector. Een deel van de stroomproductie verplaatste zich naar het buitenland – in de praktijk doorgaans naar Duitsland. De CO2-uitstoot van geïmporteerde elektriciteit telt in Nederland niet mee. De stroomproductie van kolencentrales werd ook deels overgenomen door gascentrales, die veel minder CO2 uitstoten.

In de landbouwsector kromp de uitstoot van het broeikasgas methaan door de krimp in de rundveesector. Door de invoering van het fosfaatrechtenstelsel en het fosfaatreductieplan is het aantal melkkoeien in het afgelopen jaar fors afgenomen. Runderen stoten methaan uit door hun spijsvertering.