Brieven

Biodiversiteit: Alleen geboortebeperking kan ons nog redden

Foto ANP

Miljoen soorten planten en dieren dreigen te verdwijnen, kopte NRC dinsdag (7/5). Frits Bolkestein schreef het meer dan een jaar geleden al in NRC, maar werd door Kiza Magendane de mond gesnoerd als kolonialistisch: de enige manier om deze wereld te redden (van de plaag ‘mensheid’) is geboortebeperking door te voeren in landen met hoge geboortecijfers, ergo ontwikkelingslanden. Een eerlijke verdeling van welvaart om geboortebeperking in te dammen, zoals Magendane in zijn reactie (De pil opdringen aan Afrikanen is kolonialistisch, 27/1) suggereerde, is volstrekt kortzichtig in zoverre dat het beoogde effect ervan, de geboortebeperking, pas dan zal optreden als de laatste stukjes natuur en neushoorn inmiddels door een opkomende Afrikaanse middenklasse zijn ‘verbruikt’. Het effect zal pas optreden als inmiddels die miljoen levende soorten lang en breed zijn uitgestorven.

Lees ook: Natuur gaat wereldwijd ongekend snel achteruit

Nederland zou, hoe klein het ook is, weer eens een pioniersrol kunnen vervullen door geboortebeperking in te voeren. Ook liberalisme moet immers zijn beperkingen hebben om deze wereld leefbaar te houden. Het onderwerp overbevolking c.q. geboortebeperking moet hiertoe wel uit de taboesfeer getrokken worden. De grootste uitdaging zal zijn, gezien ook de gepikeerde reactie van Magendane, ontwikkelingslanden zover te krijgen dat ze hierin meegaan en adviezen hierover niet als neokolonialistische invloeden wegzetten. Zonder een rem op de verwachte bevolkingsgroei in Afrika, is er begin 2100 waarschijnlijk nog maar weinig natuur over om je als natuurliefhebber zorgen over te maken.


evolutionair geneeskundige, Amsterdam