Langere reistijden en meer opstoppingen door Uber

Verkeer Apps als Uber zeggen dat hun dienst de verkeersdrukte verlicht. Maar in Amerikaanse steden lijkt het juist drukker te worden.

Avondspits op 42nd Street in New York.
Avondspits op 42nd Street in New York. Foto Ryan DeBerardinis

Door chauffeursdiensten als Uber en Lyft neemt de verkeersdrukte toe in Amerikaanse steden. Ze leiden tot opstoppingen en langere en onzekerder reistijden voor autoritten. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers deze woensdag in Science Advances.

Bedrijven die via een app reizigers en bestuurders aan elkaar koppelen worden steeds populairder. In Nederland is Uber sinds 2012 actief, met name in de Randstad en Eindhoven. In de VS is het gebruik ervan snel toegenomen – tot 15 procent van alle autoritten in San Francisco. Bedrijven zoals Uber beweren juist dat hun diensten voor minder drukte zorgen. Door ritten te delen, rijden er minder auto’s. En het zou mensen ertoe aanzetten hun auto weg te doen (of er geen te nemen), waardoor ze ook vaker andere vormen van transport gebruiken.

Dat de drukte juist lijkt toe te nemen, kan komen doordat chauffeurs van en naar passagiers moeten rijden. Dat is extra verkeer. En het afzetten en ophalen langs de kant van de weg zorgt voor opstoppingen. Bovendien bleek uit eerdere Amerikaanse onderzoeken dat mensen de dienst in de helft van de gevallen gebruiken in plaats van ov, wandelen of fietsen.

Voor hun onderzoek gebruikten de auteurs een computersimulatie die inschat hoeveel verkeer en opstoppingen er zouden zijn als géén chauffeursdiensten waren. Hiervoor namen ze gegevens over de verkeersstromen in San Francisco uit 2010, toen de diensten nog nauwelijks bestonden. Die combineerden ze met aannames over de toename van het autoverkeer. Volgens de simulaties zouden de ritten in 2016 op een gemiddelde Uber-loze werkdag 22 procent langer duren dan in 2010. De gemiddelde snelheid zou in deze gesimuleerde werkelijkheid afnemen van 38,6 km/u in 2010 naar 36,8 km/u in 2016.

Veel mensen gebruiken de dienst als alternatief voor een wandeling of busrit

Volgens metingen van de werkelijke verkeersstromen in San Francisco in 2016 was er een toename van 60 procent in de ritduur en daalde de gemiddelde snelheid naar 33,3 km/u. De onderzoekers concluderen dat de chauffeursdiensten hiervoor zorgen.

„Het verbaast me niet dat diensten als Uber voor extra verkeersdrukte zorgen”, zegt hoogleraar Sandjai Bhulai, die aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het modelleren van verkeersstromen onderzoekt. Hij was niet betrokken bij het artikel. „Dat is ook inherent aan het model van bijvoorbeeld Uber.” In drukke periodes, als er veel vraag is, gaat de vergoeding voor de Uber-chauffeur omhoog. Dat motiveert chauffeurs om juist dan de weg op de gaan. „Maar het gevonden verschil in reisduur lijkt me aan de hoge kant”, vervolgt Bhulai. „Dat komt door de aannames die ze doen. Je kunt je afvragen of de toename in verkeer inderdaad samenhangt met de bevolkingsgroei op de manier die ze gebruiken in hun model. Dat soort inschattingen zijn lastig.”

Bhulai denkt dat het in Nederland niet zo’n vaart zal lopen. „In vergelijking met de VS hebben we een goed openbaarvervoersysteem en veel meer mensen nemen de fiets.”