Eindelijk krijgen de remonstranten erkenning van de Protestantse Kerk

Eeuwenlang hebben de remonstranten erop moeten wachten. Maar nu, vierhonderd jaar nadat ze uit de Protestantse Kerk verstoten werden, is het moment daar: ze krijgen eindelijk erkenning.

Scriba René de Reuver, de hoogste man binnen de Protestantste Kerk in Nederland (PKN), spreekt woensdag verzoenende woorden uit op een jubileumbijeenkomst van de remonstranten. Na de verbanning van vierhonderd jaar geleden gingen de remonstranten als eigen stroming verder.

Excuses worden er niet gemaakt voor het verleden. Voor de remonstranten is het genoeg dat het leed dat hun werd aangedaan nu wordt benoemd. Zij overhandigen De Reuver woensdag een pamflet met daarop hun zienswijze op de rol van het geloof in de moderne samenleving.

De anti-remonstrantse houding van de Protestantse Kerk werd vastgelegd in de Dordtse Leerregels van 1618-1619. Hierin werden vijf opvattingen van de remonstranten weerlegd. De calvinisten vonden hun kijk op de Bijbel te liberaal, er zou te veel vrijheid van de mens tegenover God zijn. En dus was er voor de remonstranten geen plek meer in de strenge leer.

Veel orthodoxe protestanten vinden de leer van de remonstranten nog altijd te vrijzinnig en willen dat de PKN zich tegen de ideeën blijft uitspreken. Om die reden werden de Dordtse Leerregels ook opgenomen in de kerkorde tijdens de protestantse kerkfusie van 2004.

Nu is er dan toch verzoening, maar een aansluiting van de remonstranten bij de Protestantse Kerk blijft (voorlopig) nog uit. Dat staan de Dordtse regels nog in de weg. (NRC)