Leiding Politieacademie vertrekt wegens ‘onvoldoende chemie’

Politieonderwijs De top van de academie zou niet in staat zijn de ‘uitdagingen voor de toekomst te kunnen oppakken’. Komende jaren zijn er veel extra docenten nodig om voldoende agenten te kunnen opleiden.

Politieacademie in Apeldoorn.
Politieacademie in Apeldoorn. Foto Peter Lous/ANP

Wegens „onvoldoende chemie tussen bestuurders” moeten de directeur van de Politieacademie Leon Kuijs en het hoofd bedrijfsvoering Dineke Oldenhof vertrekken.

De huidige leiding van het instituut dat het politieonderwijs in Nederland verzorgt, wordt niet in staat geacht „de uitdagingen voor de toekomst voortvarend te kunnen oppakken”, aldus Leonard Kok, lid van de korpsleiding in een verklaring van de Nationale Politie.

Tot de ingreep is door de politieleiding besloten na druk van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en een recent onderzoek dat een adviesgroep van de Algemene Bestuursdienst van de rijksoverheid het afgelopen jaar heeft uitgevoerd naar hoe het politieonderwijs is georganiseerd in het nieuwe, nationale politiebestel. De personeelswisselingen zullen op „korte termijn” gerealiseerd worden.

Door docenten van de politieacademie is de afgelopen maanden regelmatig geklaagd over de organisatie van het politieonderwijs. Er zouden te weinig leerkrachten worden aangesteld en er is een gebrek aan geschikte onderwijslocaties om de groeiende groep agenten die moet worden opgeleid aan te kunnen.

Door vergrijzing moeten de komende jaren fors meer agenten worden opgeleid: van 2.100 naar zo’n 2.700 per jaar. Er is ook meer diversiteit nodig.

In een anonieme brief die ‘docenten’ in maart stuurden aan korpschef Erik Akerboom staat dat „de belastbaarheid en de veiligheid van de collega’s al enige tijd onder druk staat”. Volgens de docenten dreigt verlies aan onderwijskwaliteit.

Extra docenten

Volgens de Nationale Politie is er nu afgesproken dat er „extra docenten komen op alle zes de locaties waar aspiranten worden opgeleid om de groei van de instroom op te vangen”. De Politieacademie krijgt er 2 miljoen euro, oplopend naar structureel 16 miljoen euro in 2022, extra bij zodat zij extra docenten kan aannemen en de huisvesting uit kan breiden met een extra locatie in Leusden. In totaal komen er in het hele land volgens de politie tot 2024 circa 150 docenten bij.

Kuijs, een van de grootverdieners binnen de Nationale Politie, was al zes jaar directeur van de Politieacademie. Twee jaar geleden raakte hij in opspraak toen de toenmalige minister van justitie Stef Blok hem verbood om nog langer betaald bij te klussen als voorzitter van de raad van commissarissen van een commerciële zorgaanbieder.

De voorzitter van de grootste politievakbond NPB, Jan Struijs, spreekt van „een noodzakelijke ingreep”. De Politieacademie speelt volgens hem „een cruciale rol in de toekomst van de Nationale Politie”.