Fijnstof

Milieudefensie verliest ook hoger beroep uitstootzaak tegen de staat

De overheid hoeft geen extra maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag geoordeeld in een zaak van Milieudefensie tegen de staat. De organisatie vindt dat het Rijk niet genoeg doet om de uitstoot van fijnstof te beperken. De rechter gaf Milieudefensie eind 2017 ongelijk, waarna de actiegroep in hoger beroep ging.

Milieudefensie wil dat de overheid zich niet alleen aan de Europese fijnstofnormen houdt, maar ook aan de strengere eisen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarbovenop moet volgens de milieuactivisten nog een veiligheidsmarge komen. Het hof wees beide eisen dinsdag af.

De uitspraak van het hof volgt op een reeks eerdere vonnissen in het geschil tussen Milieudefensie en de staat. De zaak waar het hof zich dinsdag over boog, begon in 2016. Milieudefensie stapte toen naar de rechter om de overheid te verplichten meer te doen aan het terugdringen van het fijnstofgehalte in de lucht. Omdat behandeling van de zaak op zich liet wachten, spande Milieudefensie in september 2017 een kort geding aan. De rechter gaf de organisatie gelijk en droeg Den Haag op direct maatregelen te nemen.

In december 2017 keerde het tij. De uitspraak in eerste aanleg in de bodemprocedure pakte uit in het nadeel van Milieudefensie. Volgens de rechter deed de regering al genoeg voor een betere luchtkwaliteit. Daarmee werd ook het oorspronkelijke succes voor Milieudefensie in het kort geding tenietgedaan: de staat, die in hoger beroep was gegaan tegen de uitspraak van de kortgedingrechter, kreeg in mei vorig jaar bij het hof alsnog gelijk.

Milieudefensie is niet de eerste organisatie die de staat voor de rechter heeft gedaagd in een milieukwestie. Eerder begon de klimaatgroep Urgenda al een zaak, omdat Den Haag te weinig zou doen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Urgenda werd door zowel de rechtbank als het hof in het gelijk gesteld. Inmiddels ligt de zaak bij de Hoge Raad. (NRC)