Brieven

Brieven 7/5/2019

Achterhaalde verzuiling

In het artikel Westland is verdeeld over komst islamitische school (2/5) beweert promovenda Marietje Beemsterboer dat een islamitische basisschool een brug kan vormen tussen de cultuur thuis en de Nederlandse maatschappij. Ik zou graag de wetenschappelijke onderbouwing voor deze stelling vernemen want naar mijn overtuiging is het tegendeel aan de orde. Islamitisch onderwijs is onderdeel van volstrekt ongewenste en achterhaalde verzuiling die we in Nederland sinds decennia achter ons hebben gelaten. Beemsterboer is bang dat islamitische jongeren op niet-islamitische basisscholen „in de knel kunnen komen tussen de cultuur thuis en op school”. Dat klopt en dat is maar goed ook, en juist een van de taken van fatsoenlijk onderwijs. Onderwijs is bedoeld om mensen kennis bij te brengen en onafhankelijk te leren denken. Landen die naar mijn idee succesvoller zijn met het integreren van culturele minderheden, zoals Canada, de VS en Australië, hebben per definitie geen verzuild model waarin minderheidscultuur uitentreuren wordt gecultiveerd. Dat wil niet zeggen dat alle elementen van die cultuur overboord moeten worden gezet. Een stuk eigenheid is prima, maar ieder lid van een samenleving moet echt onderdeel van die samenleving zijn. Godsdienstig geïnspireerd onderwijs is een achterhaald fenomeen in een moderne samenleving. Hetzelfde geldt overigens voor andere vormen van levensbeschouwelijk geïnspireerd onderwijs. Daarnaast maakt deze echo van een achterhaald verleden onderwijs nodeloos duur en complex. Nederland heeft behoefte aan neutraal onderwijs met goede aandacht voor de gedachtewereld van alle levensbeschouwelijke stromingen. Dat geeft de beste kans op onafhankelijk denkende individuen en waardevolle en actieve deelnemers aan de samenleving.

Testosteron

Nog een ideetje

Nu de atlete Semenya een grens is opgelegd aan haar testosteronspiegel (Atlete Semenya verliest beroep bij sporttribunaal om hormoonkwestie,1/5) opent dat misschien mogelijkheden om leiders ook grenzen op te leggen aan hun testosteronspiegel. Dat scheelt de mensheid wellicht veel ellende en lijden.

Correcties/aanvullingen

Pionierende vrouwen

In de inleiding van Zij waren de eersten (4/5), een productie over honderd pionierende vrouwen, staat dat Nouchka van Brakel „pionierende vrouwelijke regisseur van een populaire speelfilm” is, dit moet zijn: populaire speelfilms. Zij heeft meerdere successen op haar naam staan.

In de lijst van eerste vrouwen staat dat Ella Vogelaar de eerste vrouwelijke voorzitter van onderwijsbond ABOP was en dat klopt, maar zij was niet de eerste vrouwelijke vicevoorzitter van de FNV, zoals ook stond vermeld. Vogelaar was de tweede. Karin Adelmund de eerste.

Jacqueline Cramer was niet de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de faculteit Geowetenschappen in Utrecht, dat is de inmiddels overleden Jacoba Hol (in 1945 hoogleraar Fysische Geografie). Cramer begon in 2005 in deeltijd als de eerste vrouwelijke hoogleraar in lange tijd.

De naam van de eerste vrouwelijke hervormde predikant, Ietske Jansen, was abusievelijk gespeld als Ietske Janssen. Jansen kon als vrouwelijke predikant werken op basis van een dispensatieregeling. Thea Barnard werd de eerste officieel benoemde vrouwelijke predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk.

Kolencentrales

Bij Van betrouwbare energiereus naar nijpend klimaatprobleem over de kolencentrales (4/5, p. E6-7) ontbraken de auteursnamen: Hester van Santen en Erik van der Walle.