Brieven

Fietsstad

Amsterdam ‘voorbeeld’? Nou breekt mijn klomp

Lange tijd leek het met de Amsterdamse zelfverheerlijking niet veel gekker te kunnen worden. Maar onlangs verscheen in ‘Fietsstad A’dam in Stadsarchief’ (Amsterdambijlage, 20 april) de volgende passage: „De tentoonstelling toont de mijlpalen die Amsterdam tot voorbeeld maakten van duurzame mobiliteit en leefbaarheid voor steden over de hele wereld”.

Het kan dus toch nog gekker. Als bewoner van een van de smerigste straten in Nederland, een straat in onze zelfbenoemde fietshoofdstad van de wereld, brak mij toch echt de klomp.

Hoezo een voorbeeld van duurzame mobiliteit? Andere steden in Nederland namen al veel eerder dan Amsterdam maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In mijn straat is twintig jaar geleden toegezegd het autoverkeer af te remmen teneinde de kwaliteit van wonen te verbeteren. In plaats daarvan is het drukker dan ooit met fijnstof producerende machines voor mobiliteit, waaronder zeer veel touringcars.

Misschien een idee om de tulp als stadsbloem (toch al een rare keuze die vooral ingegeven lijkt door een bekend liedje) in te ruilen voor de narcis? ‘Amsterdam narcistenhoofdstad van de wereld’.

Amsterdam