Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Twee prominente leden openden een discussie over FNV’ers die aanhanger zijn van PVV of FVD, schreef Menno Tamminga in zijn column Willen de vakbonden politieke partij spelen? (29/4). Maar dat identiteitspolitiek de vakbond binnen denderde is niet waar, dat was namelijk al binnengeslopen. Want bij de FNV kan iederéén lid worden. Samenwerken gaat dan het best door overeenkomsten te benadrukken. Een vakbond draait niet alleen om arbeidsvoorwaarden, het is belangenbehartiging. Leden zitten overal in de samenleving. Dus waar ze last hebben van racisme, komt de FNV voor hen op. Solidariteit is dan ook de échte kernwaarde. Mensen die roepen dat de vakbond zich alleen op arbeidsvoorwaarden moet richten, benadelen de leden. Zo krijgt koopkracht te weinig aandacht, ook doordat de FNV met te weinig expertise aan de klimaattafels zat. In het Klimaatakkoord staat één keer het woord koopkracht, terwijl termen als subsidie, facilitering en ondersteuning van bedrijven tweehonderd keer vallen. Met alle veranderingen proberen bedrijven geld en belangen naar zich toe te harken, dus moet de FNV dat voor haar leden doen. Het is nog zoeken welk partijbelang koopkracht in de energietransitie weg wil geven aan bedrijven of de overheid. Zodat er bijvoorbeeld een pensioendeal komt, die betaald wordt met koopkrachtverlies in de energietransitie. Solidariteit voor koopkracht moet aanhangers van FVD, D66, PvdA en SP binnen FNV samenbrengen.