Brieven

Brieven 4/5/2019

SS’ers

Ben ik dan dom?

Tommy Wieringa betichtte mij in zijn column (De SS’ers, 27/4)van „fanatisme”, „slecht geïnformeerd” zijn, „domheid” en „selectief citeren”. Ik beken maar meteen schuld. En dan nu ter zake. Wieringa wond zich nogal op. Hij stelt dat mijn medestanders en ik niet mogen vinden dat het interviewboek De SS’ers van Armando en Hans Sleutelaar uit 1967 niet deugt. We hebben veertien pagina’s argumenten, maar Wieringa baseert zich enkel op één persbericht – we hebben er overigens drie verstuurd. Waar draait het nou echt om? Naar onze mening hebben Armando en Sleutelaar in dat boek met interviews met acht hardcore Nederlandse SS’ers gefaald. Die twee nemen namelijk niet genoeg afstand en laten ook hun bewondering voor de SS merken, Armando hield wel van dat soort provocaties. En hier loopt precies de grens van de vrijheid van debat en van meningsuiting: je mag geen racisme of Holocaustontkenning publiceren. Maar Tommy, dat weet jij toch ook wel? Of ben ik nou dom?


woordvoerder AFVN-Bond van Antifascisten

Testosteronplafond

Vliezen kortwieken

Het is krankzinnig om van Caster Semenya te eisen dat zij pillen slikt ter beteugeling van haar testosteron-gehalte. Het zou evenzeer krankzinnig zijn om van voetballer Lionel Messi te eisen dat hij groeihormonen gaat slikken omdat de gemiddelde voetballer nu eenmaal 1,80 meter lang is. Messia en Semenya maken gebruik van hun aangeboren talenten. Daar zullen hun collega’s tegenop moeten boksen.

Gasboringen (1)

Steentje bijdragen

„We rijden nu over een enorme gasbel. En dat gas willen ze eruit halen. Ik ben bang dat het hier een tweede Groningen wordt,” aldus de Waalwijker Frans van der Gouw in het artikel Brabanders merkten jarenlang niets van het fracken (2/5). Wel profiteren van de Groninger gasbel, maar zelf niet leveren. Zo gaan we niet met elkaar om. Solidariteit is geboden. Zoals iedereen weet gaan we nog lang niet van het gas af. En dus moet iedereen zijn gefrackte steentje bijdragen. Ook Waalwijk.

Gasboringen (2)

A zeggen, B doen

Ondanks ‘Groningen’ en de wens ‘we moeten van het gas af’ geeft de Nederlandse overheid het Canadese Vermilion Energy concessies overal in Nederland te boren naar gas. Niet alleen in Brabant, maar bijvoorbeeld ook op talrijke plekken in Friesland. Gemeenten protesteren, maar het ministerie van Economische Zaken heeft blijkbaar het laatste woord. A zeggen en B doen.

Wereld draait door

Het grote graaien

DWDD, die laatste D’s staan voor Draait Door. Ik heb het idee dat directeur Gert-Jan Hox, en met hem BNNVARA, aan het DoorDraaien zijn (BNNVARA wil meer salaris voor uitzonderlijke talenten, 2/5). Tijd voor een nieuwe, getalenteerde jonge presentator, die het programma nieuw elan geeft. Matthijs van Nieuwkerk kan dan lekker naar de commerciële zender. Hoogste tijd dat politiek Den Haag paal en perk stelt aan de gigantische salarissen die bij publieke omroepen betaald worden.

Varkenspest

Verrotte chorizo

In het artikel Afrikaans virus drijft prijzen varkensvlees op (26/4) staat dat er in Nederland nog geen uitbraken zijn van de Afrikaanse varkenspest in Nederland. Nu zijn er inderdaad geen uitbraken, maar in 1986 was er wel een, in Zoetermeer. Bovendien: in Europa heerst het virus behalve in de gebieden die in het artikel genoemd worden, ook nog endemisch in wilde varkens op Sardinië. Het is een robuust virus, dat in vlees dat niet door verhitting verduurzaamd is, een bron van infecties kan worden. Denk aan gefermenteerde worsten (salami, chorizo) en niet-langdurig gerijpte rauwe ham. Bij een rijpingsduur van hammen van een jaar en langer verliest het virus, door een overigens onbekend mechanisme, geleidelijk de infectie gevoeligheid.


ex-IRAS Faculteit Diergeneeskunde

Opvoeding (1)

Kleineren negeren

Kinderen die pesten zijn vaak kinderen die anderen kleineren om zelf sterker te lijken (Opgevoed: Mag mijn kind terugschelden?, 2/5). Als kind ben ik vaak gepest om mijn rode haar. Ik wist dat kinderen het soms nodig hadden te laten zien dat ze beter zijn dan een ander. Ik leerde mezelf dat ik me moest omdraaien en de pesters negeren. Gedrag zegt veel over degene die het vertoont; als je een ander kleineert, ben je blijkbaar een persoon die zich minderwaardig voelt. Ik raad de onderwijzers aan om dit aan de kinderen te leren: het gedrag dat je vertoont zegt vooral iets over jou! Leer ze hun sterke kanten herkennen en tonen.

Opvoeding (2)

Alletwee kwetsbaar

Zelf werd ik op de lagere school door één jongen gepest. Hij haalde het bloed onder mijn nagels vandaan. Aan mijn ouders of leerkrachten durfde ik het niet te vertellen. Op een dag had hij mij in een hoek gedreven, de stoppen sloegen door: ik sloeg, voor het eerst in mijn leven (ik zal 9 jaar geweest zijn), en wel direct met de volle vuist tegen zijn hoofd. Eén klap, twee klappen. Hij was eerst stom verbaasd, en daarna was het pesten voorgoed voorbij. Ik wil niet zeggen dat mijn reactie juist was: er is op zo’n moment geen juiste reactie, er zijn alleen slechte en minder slechte reacties. Waar het werkelijk mis zat, weet ik nu, was in onze opvoeding, zowel de zijne als de mijne. Hem was door zijn ouders niet duidelijk gemaakt dat pesten niet kan. Mij was geen mentale weerbaarheid bijgebracht.

Onderwijs

Vertekend verleden

Steije Hofhuis schrijft over het gebrek aan ideologische verscheidenheid onder geesteswetenschappers (De enige niet-linkse hoogleraren geschiedenis zijn dood of met pensioen, 2/5). Een ideologie gebruik je om de toekomst vorm te geven. Zo’n ideologie is krachtig als die stevig is gefundeerd in de ervaringen en de geschiedenis van de mens, verenigd met de ethische keuzes die je in het heden maakt. Kun je dat omkeren? Kun je de geschiedenis onderzoeken als de uitkomsten van dat proces al door de ideologie zijn voorgeschreven? Volgens mij moet je bij het onderzoeken van de geschiedenis juist rekenschap geven van het feit dat je beïnvloed kunt zijn door de tradities waarin je gevormd bent. Als je mentaal al naar de ideologische toekomst bent vertrokken, wordt het verleden een stuk minder zichtbaar.