Opinie

We moeten wel/niet af van ‘ever closer union’

Twistgesprek Moeten we in de EU af van het idee ‘een steeds hechter verbond’? Ja, geen verdere integratie meer, zegt . Nee, dan haal je de bodem onder de EU weg, zegt .
Twistgesprek

Het staat sinds 1957 in alle opeenvolgende verdragen van de Europese Unie en haar voorlopers: het streven naar „een steeds hechter verbond” tussen de Europese volkeren. Vaak aangehaald in het Engels: „an ever closer union”. Vorige week donderdag nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin opgeroepen wordt die zinsnede uit de Unie-verdragen te halen. De Europese integratie zou steeds verder „verdiept, versterkt en versneld” zijn, en de soevereiniteit van de lidstaten ingeperkt. Een meerderheid van VVD, PVV, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50Plus, SGP, FVD vroeg de regering „zo gauw de gelegenheid zich voordoet” een verdragswijziging voor te stellen. D66, GroenLinks, PvdA en Denk stemden tegen.

Deze week richtten enkele oud-ministers in een opiniestuk in NRC hun pijlen op premier Rutte: die had onvoldoende tegengas geboden, terwijl de motie „ronduit schokkend” was. De woorden „een steeds hechter verbond” drukken volgens hen het feit uit dat de Europese volkeren „in het licht van de verschrikkingen van twee wereldoorlogen, een op gemeenschappelijke waarden gegrondveste toekomst willen delen”.

Twee lijsttrekkers bij de aanstaande verkiezingen voor het Europees Parlement, Arnout Hoekstra van de SP en Reinier van Lanschot van de nieuwe partij Volt, gaan in debat over de stelling: de regering moet zich inspannen om de zinsnede „een steeds hechter verbond” uit de EU-Verdragen te schrappen.

Arnout Hoekstra is AH, Reinier van Lanschot is RvL.

AH: „De 28 EU-landen zijn druk bezig zichzelf op te heffen. Soevereine landen gaan op in de Verenigde Staten van Europa. De positie van nationale parlementen wordt steeds kleiner, waar de bevoegdheden van de Europese Unie toenemen. De Brexit maakt duidelijk dat er geen draagvlak is voor zo’n Europese Superstaat. En dat terwijl internationale samenwerking op grensoverschrijdende problemen enorm belangrijk is. Om draagvlak voor Europese samenwerking te vergroten is het noodzakelijk om afscheid te nemen van het begrip ‘ever closer union’. Laat Brussel niet de baas zijn over zaken die wij gewoon lokaal en nationaal kunnen regelen.”

RvL: „Het verwijderen van het begrip ‘ever closer union’, staat lijnrecht tegenover de bittere noodzaak om samen grensoverschrijdende problemen aan te gaan. Zonder het idee van een steeds hechter wordende EU valt de bodem onder Europa weg en zet je de deur open voor verdere desintegratie. De vernieling van de aarde zet zich in hetzelfde tempo door, kinderen blijven sterven in de Middellandse Zee en Europeanen worden de speelbal van China en de VS. Uit de laatste opiniepeilingen blijkt dat 80 procent van de Nederlanders in de EU wil blijven en slechts 11 procent wil uittreden. Uit een andere peiling blijkt zelfs dat 73 procent van de Nederlanders denkt dat méér Europese samenwerking nodig is om grote uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, te overwinnen. Een ever closer union volgens een meerderheid van Nederland, maar niet volgens de meerderheid in de Tweede Kamer.”

AH: „Het is inderdaad fijn om te zien dat een meerderheid van de Nederlanders – net als de SP – niet uit de EU wil stappen en juist wil samenwerken op grensoverschrijdende uitdagingen. Dat is wat anders dan de steeds verdere Europese integratie, zoals u in uw programma voorstelt: één Europees leger, één politiemacht en vanuit Brussel de baas spelen over nationale aangelegenheden. U wilt daadwerkelijk van alles vanuit Brussel regelen, van kinderbijslag tot en met het verstrekken van condooms. Daarmee ondergraaft u de positie van ons nationale parlement.”

RvL: „Deze motie indienen om meer nationale soevereiniteit te claimen is knollen voor citroenen verkopen; volksoplichterij. Nationale soevereiniteit en een sterke EU zijn met elkaar verweven. Je kunt het een niet los presenteren van het ander, want ze vullen elkaar aan. Europese verplichtingen worden alleen aangegaan door gemeenschappelijke besluitvorming. Door onze eigen ministers in Europese ministerraden. Gekozen ministers uit Nederland bepalen dus de Europese koers. Wij zijn Europa en die samenwerking heeft geleid tot een fantastisch continent. Samen staan we sterk. Samen zijn we in staat een vuist te maken in een nieuwe geopolitieke realiteit waar VS, Rusland én China ons proberen te ontwrichten.”

AH: „Rusland, China en de Verenigde Staten zijn niet onze vijand. Door met deze houding met hen de competitie aan te gaan zoek je juist het conflict op. Onze vijand, de vijand van de mensen, zijn de grote multinationals en hun aandeelhouders die geen belasting willen betalen. Wij moeten juist met de grote landen buiten de EU samenwerken om het kapitalisme te beteugelen. En niet deze landen militair en economisch provoceren. Wij hoeven als Nederland niet op China te lijken. Wij hoeven ons land niet op te offeren ten gunste van een Europese Superstaat.”

RvL: „Niemand is voorstander van conflicten. En de EU is juist ontstaan om die te voorkomen na de ellende van twee wereldoorlogen op ons continent. De realiteit is dat we waakzaam moeten zijn voor geopolitieke belangen én commerciële grootmachten. Alleen Europa is in staat de grote (tech)multinationals te dwingen een eerlijke hoeveelheid belasting te laten betalen. De globalisering is een feit en door te veel te blijven hangen in binnenlands beleid, krijg je daar geen grip op. Volt wil een Europese ondergrens voor belasting voor grote bedrijven. Net als de meeste Europeanen, maar dit wordt op landelijk niveau tegengehouden. Niet in de minste plaats door moties zoals die van SP en SGP die samenwerking nog verder tegenwerken. Daarom is de vraag: wil je verdeeld ten onder of samen vooruit?”

AH: „De SP wil af van het begrip ‘steeds hechter verbond’, omdat het oneindigheid impliceert. Wanneer is het hecht genoeg? De wens van een steeds hechter verbond is daarom aan herziening toe. Anders verandert de EU in een zwart gat dat door zijn toenemende dichtheid steeds meer opslokt.”

RvL: „De EU zoekt naar licht aan het einde van de tunnel van gigantische uitdagingen als de klimaatcrisis, migratiestromen en andere grensoverschrijdende problemen. Daar een houdbaarheidsdatum op plakken door te stellen dat iets niet oneindig mag zijn, doet tekort aan de ambities en uitdagingen van Nederlanders en Europeanen. Daarom zet Volt zich in voor een sterker, democratischer en hechter Europa.”

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.