Straks geen auto de stad meer in. Of is het allemaal bluf?

autoplan Amsterdam Amsterdam wil benzineauto’s gaan weren. Maar of er genoeg tweedehands elektrische auto’s zijn, is de vraag.

Binnen de ringweg A10 rijden vanaf 2030 alleen elektrische auto’s, als het aan de gemeente Amsterdam ligt.
Binnen de ringweg A10 rijden vanaf 2030 alleen elektrische auto’s, als het aan de gemeente Amsterdam ligt. Foto Michiel Wijnbergh

Een uitstootvrij Amsterdam door zoveel mogelijk vervuilingsbronnen aan te pakken. Die ambitie kondigde de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer, PvdA) gisteren aan.

Lees ook: Amsterdam wil auto’s op benzine vanaf 2030 weren
 1. Wat behelst het plan?

  De gemeente wil de bronnen van luchtvervuiling door fijnstof zoveel mogelijk wegnemen. Volgend jaar komt er een dieselmilieuzone binnen de ringweg A10. In 2022 moeten bussen en touringscars uitstootvrij zijn en moet het vrachtverkeer aan hogere milieunormen voldoen. In 2025 moeten brom- en snorfietsen in de bebouwde kom uitstootvrij zijn. Dat geldt ook voor vracht- en bestelwagens, taxi’s en bussen binnen de ring. Ook de pleziervaart en veerponten moeten uitstootvrij zijn. De ambitie van Dijksma is dat in 2030 uiteindelijk alle verkeer in de bebouwde kom uitstootvrij is: alleen elektrische auto’s mogen dan de stad nog in.

 2. Wat denkt de politiek erover?

  Een verbod op alle benzine- en dieselauto’s is voor staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) nu niet aan de orde, laat ze weten. De Amsterdamse plannen tot 2025 passen wel in de landelijke harmonisatie van lokale milieuzones, waar dit jaar nog een akkoord over komt met gemeenten en provincies. Of er een nulemissiezone voor personenauto’s mogelijk wordt, zal bij een evaluatie in 2022 worden bekeken.

  Het Actieplan Schone Lucht, waarin de plannen beschreven staan, wordt eind deze maand behandeld in de Amsterdamse gemeenteraad. Oppositiepartijen zijn kritisch. Met uitzondering van Forum voor Democratie, dat spreekt van een „dictatoriaal” college, prijst elke partij de ambities in de plannen – direct daarna gevolgd door een ‘maar’.

  VVD-fractievoorzitter Marianne Poot vindt de invoering te snel gaan, en vreest dat Amsterdammers op kosten worden gejaagd en ondernemers de stad verlaten.

  Hoewel bij de Amsterdamse SP-fractie telefoontjes binnenkwamen van bezorgde leden, zegt SP-raadslid Tiers Bakker toe het voorstel te steunen. „Dat is fractiediscipline. Maar we blijven wel kritisch.” Zo vindt de partij de invoering van de plannen te snel gaan. Bakker pleit voor uitzonderingen voor Amsterdammers die minder te besteden hebben.

 3. Hoe haalbaar is het om alleen elektrische auto’s toe te laten?

  Volgens Auke Hoekstra, onderzoeker in elektrische auto’s en laadsystemen bij de Technische Universiteit Eindhoven, is het plan van Amsterdam „wel heel ambitieus”. „Op dit moment is de elektrische auto onbetaalbaar voor Jan met de pet. Maar dat is in 2040 andersom. Dan is de brandstofauto onbetaalbaar. Ik vraag me af hoe dat is in 2035”, zegt hij. De elektrische auto wordt snel beter en goedkoper. De Chinese autoindustrie en Volkswagen zetten sterk in op de elektrische auto.

  Qua laadcapaciteit moet het Amsterdamse netwerk het na uitbreiding van het aantal palen aan kunnen, volgens Hoekstra. Mits al die auto’s ‘s nachts laden, buiten de piekuren van huishoudelijk gebruik.

  Maar in 2030, als de regeling ingaat, rijdt volgens Hoekstra 60 tot 80 procent van de Nederlanders nog met een brandstofmotor. Nederlandse auto’s zijn gemiddeld elf jaar oud. Ruim zestig procent van de Nederlanders rijdt tweedehands. In Amsterdam staan nu ruim 230.000 auto’s. Dat roept de vraag op: zijn er in 2030 wel genoeg tweedehands elektrische auto’s beschikbaar?

 4. Is Amsterdam de enige stad met dergelijke ambities?

  Net als Amsterdam heeft Parijs een niet verplichtende ambitie om in 2030 alleen nog emissievrije auto’s te laten rijden.

  In Noorwegen is dankzij subsidie meer dan de helft van de verkochte auto’s elektrisch en de Amerikaanse deelstaat Californië dwingt automerken steeds hogere percentages uitstootvrije auto’s te verkopen.

 5. Leven Amsterdammers drie maanden langer dankzij deze maatregelen?

  Dit is wat Sharon Dijksma zei tijdens de presentatie van het voorstel. Volgens Paul Fischer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu klopt haar berekening. „Door fijnstof, dat voor een groot gedeelte uit het buitenland binnenwaait en het lokaal geproduceerde stikstofdioxide, dat vooral door verkeer wordt uitgestoten, leven Nederlanders gemiddeld een jaar korter dan zou kunnen zonder luchtvervuiling.” Daarnaast leidt het tot meer luchtwegaandoeningen, extra ziekenhuisopnames en meer hartaanvallen. Vooral mensen bij drukke wegen en kruispunten zullen van de Amsterdamse maatregelen profiteren.

 6. Hoe zit het met de uitstoot van houtstook in kachels en haarden?

  Het fijnstof dat wordt geproduceerd door vuurhaarden en houtkachels loopt landelijk op, dus ook in Amsterdam. De Rijksoverheid subsidieert houtpelletkachels voor verwarming omdat die het klimaat zouden sparen. Volgens de Amsterdamse GGD lopen omwonenden zeker bij windstilte en mist flinke gezondheidsschade op van fijnstof door houtrook. De gemeente Amsterdam komt eind dit jaar met een beleidskader voor biomassa en houtstook.

 7. Correctie 7 mei: In Noorwegen is dankzij subsidie meer dan de helft van de auto’s elektrisch is veranderd in ”is meer dan de helft van verkochte auto’s elektrisch”.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.