Huizenhandelaren verliezen kort geding tegen ACM

Autoriteit Consument en Markt De ACM trof een schikking met huizenhandelaren over onterecht opgelegde boetes, maar wil wachten met de afhandeling. De rechter geeft de ACM daarin gelijk.

Foto Koen Suyk/ANP

Zestien huizenhandelaren hebben een kort geding tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over de afhandeling van een schadevergoeding verloren. De ACM mag de tijd nemen om aanvullende schadeclaims af te handelen, oordeelt de Haagse voorzieningenrechter.

De huizenhandelaren werden in 2011 en 2013 beboet voor het maken van verboden kartelafspraken. Onterecht, zo bleek later.

Handelaren en toezichthouder troffen vorig jaar een schikking over de schadevergoeding. In de schikkingsovereenkomst werd afgesproken dat handelaren elk 35.000 euro toebedeeld kregen plus de mogelijkheid tot een aanvullende claim vanwege vermogensschade. De 35.000 euro werd binnen afzienbare tijd overgemaakt, maar de vergoeding van de geleden vermogensschade liet op zich wachten.

Die schade zou zijn ontstaan doordat banken - na negatieve publiciteit - massaal de kredieten van huizenhandelaren introkken. Zij moesten daardoor hun vastgoed verkopen, of de lening tegen een hogere rente oversluiten.

Schoorvoetend betalen

Maar de ACM is, ondanks gemaakte afspraken, terughoudend in het uitbetalen van de aanvullende schadeclaims. De toezichthouder wil de uitkomst van een andere zaak tegen de handelaren afwachten.

Die zaak is nu in behandeling bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). „De uitkomst kan relevant zijn voor verdere afhandeling van deze claims, daarom wachten we de uitkomst af”, zei een woordvoerder van de ACM eerder tegen NRC.

Daarin geeft de rechter de toezichthouder nu gelijk. Het is redelijk dat de ACM extra tijd neemt om de zaken zorgvuldig af te handelen, ondanks de eerdere toezegging mee te werken aan een voortvarende afhandeling, aldus het vonnis.

Een teleurstelling, noemt advocaat Martijn van de Hel het vonnis. „Er was juist met de ACM afgesproken dat de afwikkeling van de schade buiten de CBb-procedure om zou gaan.”

De handelaren overwegen in hoger beroep te gaan, of direct naar de civiele rechter te stappen om alsnog schadevergoeding af te dwingen.

Kartelboetes

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), voorganger van de ACM, legde in 2011 en 2013 in totaal voor 13 miljoen euro aan boetes op aan ruim zeventig handelaren op executieveilingen van vastgoed.

Volgens de NMa waren de handelaren in de periode 2000 tot 2009 betrokken geweest bij verboden kartelafspraken. De NMa legde de huizenhandelaren boetes op, variërend van 1.000 tot 383.000 euro per handelaar.

In 2017 vernietigde het College van Beroep voor het bedrijfsleven de boetes. Volgens de rechter kon niet hard worden gemaakt dat sprake was van „één voortdurende overtreding”. De NMa had doen voorkomen alsof alle 2.328 veilingen onderdeel waren van een groot complot.

Lees ook het achtergrondverhaal over de zaak: Huizenhandelaren dagen ACM voor niet nakomen van schikking