Brieven

Brieven

Het artikel Promovendi klagen over ‘eenzijdig’ onderzoek (30/4) gaat over de evaluatie van het experiment om promovendi niet als werknemer aan te stellen maar als student. Welke belangen schuilen achter dit experiment? Dat staat in de inzet met de cijfers, namelijk dat de universiteit 77.000 euro van het Rijk krijgt per afgeronde promotie. Het hebben van veel promovendi is dus een lucratieve zaak. Er wordt geen verband gelegd tussen dit bedrag en het experiment. Maar de vermelding van dat bedrag is wel nieuws. Dat geld komt bij de universiteit terecht; een deel daarvan gaat naar de faculteit en een nog kleiner deel naar de vakgroep. Hoe de verdeelsleutel is blijft onduidelijk, en waar dat geld terechtkomt uiteindelijk ook. Wijlen professor David de Wied, voorzitter van de KNAW, zei daarover: opletten dat de besturen er geen sherry van drinken.

Welke vergoeding krijgen promovendi voor hun reiskosten, verblijf, opleiding, congressen, uitgave van proefschrift? En hoe zit dit voor promotoren?

Bij de aanstelling van promovendi als student houdt de universiteit meer over van de vergoeding door het Rijk, de promovendus krijgt minder begeleiding en moet zelf meer bijdragen. Wellicht is niet het onderzoek „eenzijdig”, maar zijn de financiële stromen aan de universiteit ondoorzichtig en eenzijdig.