Artsenruzie: wie krijgt patiënten?

Reconstructie overname MC Zuiderzee Bij de overname van het failliete ziekenhuis MC Zuiderzee was sprake van chaotische taferelen en hoogoplopende ruzies.

Bij de ziekenhuisovername van het MC Zuiderzee in Lelystad door het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk sinds 1 maart zijn hoogoplopende ruzies ontstaan. Met name rond medisch specialisten die, nadat er voor hen geen plek bleek te zijn bij nieuwe eigenaren, voor zichzelf zijn begonnen in Lelystad. Met die zet waren de curatoren en de nieuwe eigenaar van het ziekenhuis niet blij. De vorige eigenaren van het ziekenhuis waren in oktober failliet gegaan.

De ruzies leidden ertoe dat vlak voor de officiële overname door de curatoren is geprobeerd een kaakchirurg uit het ziekenhuis te zetten terwijl er patiënten in de wachtkamer zaten. Bij één patiënt werkte op dat moment zelfs al een verdoving in. Uiteindelijk is deze patiënt geopereerd onder toeziend oog van een beveiliger, zo bevestigen meerdere getuigen aan NRC. De patiënt ervaart dit nog altijd als een grove schending van zijn privacy.

De behandelend arts, kaakchirurg Pieter Steinmetz, werd door de curatoren beschuldigd van onder meer diefstal van instrumentarium en het benaderen van patiënten. Steinmetz, die bezig was een praktijk een kilometer verderop te starten, ontkent deze beschuldigingen. Curatoren schreven Steinmetz dat het hem niet vrijstaat om patiënten „zonder enige vorm van betaling” mee te nemen. Volgens hen is het patiëntenbestand onderdeel van de ‘goodwill’ van het ziekenhuis.

Lees ook: In Lelystad is de strijd om de patiënt hard gevoerd

De vraag aan wie patiënten toebehoren staat centraal in de maandenlange commotie rondom het ziekenhuis. Kan een arts zijn patiënten vragen om hem te volgen, of hoort een patiënt bij de eigenaren van het ziekenhuis?

Het standpunt van de curatoren en het ziekenhuis is duidelijk. De curatoren lieten met brieven patiënten weten dat de stelling „onjuist” is dat de behandeling bij hun arts wordt voortgezet. Ze waarschuwden dat patiënten als ze hun arts volgen mogelijk moeten bijbetalen, terwijl dat volgens de artsen helemaal niet het geval is. Het ziekenhuis weigert röntgenfoto’s te maken en bloed te prikken voor de concurrerende artsen.

Wat de situatie in Lelystad nog bizarder maakt, is dat de afdeling plastische chirurgie niet uit het ziekenhuis wil vertrekken. De plastisch chirurgen werkten daar vanuit een zelfstandige kliniek. Volgens hen worden hun patiënten geronseld door de nieuwe ziekenhuiseigenaar, terwijl zij geen toegang meer krijgen tot patiëntendossiers. Aanstaande dinsdag dient daar een kort geding over.

MC Zuiderzee E8-10