Amsterdam wil auto’s op benzine vanaf 2030 weren

Milieu Wethouder Sharon Dijksma wil stapsgewijs het verkeer binnen de ringweg A10 uitstootvrij maken. In 2030 volgt een totaalverbod.

Foto ANP

De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (Verkeer, PvdA) wil dat benzine- en dieselvoertuigen vanaf 2030 niet meer binnen de ringweg A10 rijden. Donderdag stuurde Dijksma de hoofdlijnen van het Actieplan Schone Lucht rond aan de Amsterdamse fracties, waarin de plannen worden aangekondigd.

Eerder verbood het college al oude dieselvoertuigen, maar nu gaat het verder: over elf jaar moet al het verkeer geheel uitstootvrij zijn. Als dat lukt, loopt Amsterdam voor op de landelijke trend; het kabinet heeft als uitgangspunt dat het Nederlandse wagenpark in 2050 helemaal uitstootvrij moet zijn.

Het Amsterdamse college (GroenLinks, D66, PvdA en SP) wil met de uitbreiding van een aantal milieuzones stapsgewijs toewerken naar een algeheel uitstootverbod. Zo mogen er vanaf 2020 geen dieselauto’s van vijftien jaar of ouder meer binnen de ringweg komen. In 2022 moeten alle bussen uitstootvrij zijn en gaan er strengere regels in voor vrachtverkeer. In 2025 is het de beurt aan brom- en snorfietsen, taxi’s, boten, veerponten en bestelwagens, waarna in 2030 het totaalverbod volgt voor alle fossiele brandstof.

Elektrisch rijden moet makkelijker worden, door een uitbreiding van het laadnetwerk en subsidie- en ontheffingsregelingen. In de aankondiging schrijft het college dat het wil gaan werken met inruilpremies voor oude benzine-auto’s, en met parkeerplekken voor elektrische auto’s.

Oppositiepartijen reageren kritisch. De fractie van Forum voor Democratie stelt dat het college de levensstijl van Amsterdammers aantast, en dat het „alles zal doen” om de plannen van Dijksma te blokkeren. Anne Marttin (VVD) zegt de hoofdlijnen van het actieplan donderdag met verbazing te hebben gelezen. „Een actieplan is prima en schone lucht in de stad is zeker nodig, maar deze plannen zijn veel te ambitieus. De aangekondigde maatregelen gaan te ver en worden te snel ingevoerd, zonder dat er goed is gekeken naar wat voor gevolgen dit heeft en wat de alternatieven zijn.”

Hogere parkeertarieven

In de plannen gaat het Amsterdamse college er vanuit dat elektrisch rijden de komende jaren stukken goedkoper wordt. Gemeenteraadslid Marttin denkt dat die aanname te rooskleurig is: „Amsterdammers met een midden-inkomen raken hierdoor in de problemen.” Momenteel is een elektrische auto in onderhoud en verbruik al goedkoper dan een benzine-auto. De aanschafprijs ligt echter nog flink hoger.

Sinds zijn aantreden nam het Amsterdamse stadsbestuur al meerdere maatregelen om het aantal auto’s in de hoofdstad te verminderen. Zo werden de parkeertarieven opgeschroefd – op sommige plekken tot 7,50 euro per uur – en verdwijnen er tot 2025 ruim 10.000 parkeerplaatsen in de stad. Dit gebeurt met name in buurten waar de verkeersdrukte veel hinder oplevert. In ruil daarvoor beloofde Dijksma in maart meer ruimte te maken voor voetgangers, fietsers en groen.