Uitvaartverzekering

Buffers Yarden ver onder de norm

Voor polishouders van Yarden dreigt een lagere uitkering. De verplichte reserves van de uitvaartverzekeraar zijn vorig jaar tot ver onder de norm gedaald: eind 2018 had Yarden een solvabiliteitsratio van 26 procent, zo bericht Het Financieele Dagblad, waar 100 procent verplicht is. Onder toezicht van De Nederlandsche Bank wordt aan herstel gewerkt. (NRC)