Inreisverbod voor Amerikaanse haatprediker tegen Joden en LHBTI’s

Radicale christen

De omstreden prediker Steven Anderson uit Arizona komt toch niet naar Nederland. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) heeft de Amerikaan de toegang tot het land en de gehele Schengenzone ontzegd. Anderson kondigde enkele weken geleden aan dat hij eind deze maand in Amsterdam zou spreken. LHBTI- en Joodse belangenorganisaties hadden Harbers tot deze stap opgeroepen.

Harbers schrijft woensdag aan de Tweede Kamer dat er in de Nederlandse samenleving „ruimte is voor diversiteit van beschouwingen, opvattingen, waardepatronen en leefstijlen”.

Echter, zo schrijft de bewindsman, „voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld […] is geen plaats” in Nederland.

De keuze om Anderson te weren is volgens Harbers in lijn met de „integrale aanpak tegen extremistische sprekers” die het ministerie van Justitie en Veiligheid vorig jaar aankondigde, en met het „actieplan veiligheid”, dat de veiligheid van LHBTI’ers moet bevorderen.

Kort nadat Anderson vorige maand aankondigde naar Nederland te komen, riep LHBTI-belangenorganisatie COC Nederland Harbers op hem de toegang te weigeren. Ook de Joodse belangenbehartiger CIDI riep op tot een inreisverbod, vanwege Andersons antisemitische uitspraken en ontkenning van de Holocaust. Verschillende Kamerleden en politieke partijen vonden eveneens dat de prediker geen podium zou moeten krijgen in Nederland.

Anderson heeft in het verleden onder meer meermaals gesteld dat homoseksuelen gestenigd zouden moeten worden.

Ook juichte hij de aanslag op nachtclub Pulse in Florida, waarbij 49 doden vielen, toe omdat veel slachtoffers homoseksueel waren. Anderson heeft bovendien beweerd dat slavernij geen slecht idee is.

De prediker mocht eerder al het Verenigd Koninkrijk, Canada, Botswana en Jamaica niet in. (NRC)