Belgische munitiestortplaats lekt mosterdgas in Noordzee

Op twee locaties voor de Vlaamse kust hebben onderzoekers sporen van het giftige gas – afkomstig uit bommen van de Eerste Wereldoorlog – aangetroffen.

De dichtbebouwde kust bij Knokke. Op twee locaties in de buurt zijn sporen van mosterdgas aangetroffen in de Noordzee.
De dichtbebouwde kust bij Knokke. Op twee locaties in de buurt zijn sporen van mosterdgas aangetroffen in de Noordzee. Foto Getty

Er lekt mosterdgas uit een munitiestortplaats in de Noordzee, voor de Vlaamse kust. Duikers vonden tijdens routinecontroles gifsporen op twee onderzoekslocaties in de buurt van Knokke, volgens de verantwoordelijke minister Philippe De Backer. Hij vertelde dat donderdagochtend, nadat parlementaire vragen waren gesteld over de stand van zaken rondom de stortplaats.

Bij de zandbank ‘Paardenmarkt’ ligt een munitiedump van ongeveer 35.000 ton bommen uit de Eerste Wereldoorlog. Die kunnen niet meer ontploffen, maar mogelijk is wel dat materiaal - TNT en andere chemische stoffen die in conventionele bommen en oude gifgas-granaten werden gebruikt - ontsnapt uit de munitie. Eerder dit jaar werd al bekend dat kleine hoeveelheden springstof waren vrijgekomen uit het ‘bommenkerkhof’, zoals de plek wel wordt genoemd.

Het Belgische nationale Instituut voor Natuurwetenschappen doet sinds de jaren 70 elk jaar onderzoek naar de oude bommen. Duikers nemen monsters van de sliblaag die inmiddels is gevormd op de munitie. Vorig jaar werd dat onderzoek uitgevoerd op 23 locaties - uit die gegevens is de verontreiniging gebleken. De resultaten van de analyse van dit jaar zijn nog niet bekend.

Volgens De Backer is niet bekend welk impact de lek zou kunnen hebben op het milieu, schrijft De Morgen. De volksgezondheid zou niet in het geding zijn, daarvoor is de gevonden concentratie te laag. De gouverneur van West-Vlaanderen en leden van het parlement pleiten ervoor dat de ongebruikte bommen snel worden opgeruimd.