Interview

‘Ik heb gewoon mijn werk gedaan’

100 jaar vrouwenkiesrecht Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden (69) was de eerste vrouwelijke griffier van de Tweede Kamer. Drie jaar geleden ging ze met pensioen.

Foto Annabel Oosteweeghel

„Als mij als jong meisje was gevaagd of ik later griffier wilde worden, was mijn mond opengevallen. Veel mensen weten niet wat die functie inhoudt. Ik leg het altijd zo uit: om de Tweede Kamer, de politiek, te laten werken, moet er een heleboel geregeld worden. De griffie is de organisatie achter de politiek. Neem de kabinetsformatie van 2012: toen heb ik met de Kamervoorzitter een draaiboek opgesteld voor haar gesprekken met onder meer de fractievoorzitters.

„Ik was pas de dertiende griffier sinds 1815. Als je dan de eerste vrouw bent, is dat natuurlijk leuk. Ik heb het elf jaar gedaan, en stuitte nooit op obstakels door mijn vrouw-zijn. Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Met veel plezier.

„De griffier is ook hoofd van de ambtelijke organisatie, daar werkten toen zo’n zeshonderd mensen. Ik vind dat de Kamer qua personeelsbeleid een voorbeeld moet zijn. Daarom is er beleid ontwikkeld om meer vrouwen te laten doorstromen en op leidinggevende posities te benoemen. Dat legt een bepaalde druk op je. Ik kan me herinneren dat we bureaus inschakelden die ons hielpen – headhunters die naar vrouwen zochten. Het is deels gelukt maar niet in een sneltreinvaart. Er zijn nog steeds minder vrouwen dan mannen in leidinggevende functies.

„Een goede baan vinden is soms ook een kwestie van geluk. Ik heb een fijne achtergrond en kom uit een goed gezin waar ook een bepaalde stimulans vanuit ging. Daar komt mijn grote belangstelling voor de politiek bij. Het griffierschap is de mooiste baan die er is.”