Fokkens rectificeert deel van rapport OM

De commissie-Fokkens die een jaar lang onderzoek heeft gedaan naar integriteitsschendingen in de top van het Openbaar Ministerie heeft haar vorige week gepresenteerde rapport op één punt gerectififeerd. Dit heeft de onderzoekscommissie dinsdag laten weten aan NRC.

In hoofdstuk 8 en 9 van het onderzoeksverslag staat dat in mei 2018 in NRC publicaties stonden waarin wordt geschreven dat de toenmalige Utrechtse officier van justitie Heleen Rutgers – nu hoofdofficier van justitie in Den Bosch – in 2005 „oneigenlijk zou hebben geprofiteerd” van haar relatie met toenmalig plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in Utrecht Marc van Nimwegen. Volgens Fokkens heeft NRC ook geschreven dat Rutgers dankzij haar intieme relatie „dure opleidingen zou hebben kunnen volgen”.

NRC heeft in geen enkele publicatie iets dergelijks geschreven. De rapportage van Fokkens was „niet juist” schrijft de commissie nu. „In de NRC wordt wel geschreven over de relatie, maar niet over voordeel dat de officier van justitie dankzij deze relatie in haar loopbaan zou hebben gehad. De suggesties dat dit het geval zou zijn geweest, zijn gedaan in meldingen aan de Commissie en de daarop gevolgde gesprekken en niet door de NRC.”

NRC heeft na meldingen van een klokkenluider vorig jaar wel onderzoek gedaan naar de leiderschapscursussen die Rutgers op kosten van het OM mocht doen. Maar de krant vond nooit een verband tussen deze opleidingen en haar toenmalige intieme verhouding met Van Nimwegen en heeft er dus ook niet over geschreven. De commissie-Fokkens blijkt door het OM steeds op de hoogte te zijn gebracht van kwesties die NRC onderzocht. De commissie heeft toen vragen en publicaties door elkaar gehaald. Fokkens concludeerde vorige week dat het bij het OM heeft ontbroken aan „ethisch leiderschap” door niet in te grijpen toen procureur-generaal Van Nimwegen in 2011- na zijn affaire met Rugers - een relatie kreeg met de door hem tot hoofdofficier van justitie benoemde Marianne Bloos.

De onderzoekscommissie heeft NRC laten weten dat er een rechtzetting is gestuurd aan het College van Procureurs-generaal „met het verzoek de rectificatie toe te voegen aan de papieren versie van het rapport en tevens het verzoek om de rectificatie te plaatsen op de website waarop het rapport is gepubliceerd. Ook is de rectificatie gestuurd aan de betrokken officier van justitie’’.

Luister naar de podcast Vandaag, over de integriteitsproblemen bij het OM.