Brieven

Brieven

In Meer migranten claimen slachtoffer ‘mensenhandel’ te zijn (23/4) staat dat in 2018 circa 230 Oegandezen en Nigerianen aangifte deden als slachtoffer van mensenhandel. Vermoed wordt dat deze vals zijn. Bij het geringste signaal van mensenhandel hebben vermeende slachtoffers hier recht op bescherming. Als er misbruik van deze regeling wordt gemaakt, gaat dat ten koste van echte slachtoffers. Tegelijkertijd is het belangrijk te onthouden dat een gebrek aan opsporingsindicaties niet gelijk betekent dat iemand geen slachtoffer is. Dat bleek uit het dossier- Koolvis (2006). Zo’n honderd Nigeriaanse meisjes zeiden slachtoffer te zijn. Er waren geen of nauwelijks opsporingsindicaties, toch bleek er een internationaal netwerk achter te zitten. Eerst moet onderzocht worden of het vermeende misbruik van deze regeling hard te maken is, voor er maatregelen worden getroffen.
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen