BKR maakt inzage gegevens makkelijker na kritiek

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens voldeed de werkwijze van het Bureau Krediet Registratie niet aan de Europese privacywetgeving. De stichting past zijn beleid nu aan.

Het kantoor van het Bureau Krediet Registratie in Tiel.
Het kantoor van het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Foto Flip Franssen/Hollandse Hoogte

Consumenten kunnen voortaan onbeperkt en kosteloos hun gegevens opvragen bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Ook vindt die aanvraag voortaan digitaal plaats. Met deze veranderingen komt BKR tegemoet aan kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), meldt de stichting woensdag op haar site.

Voorheen konden consumenten maximaal één keer per jaar gratis inzage krijgen in hun eigen BKR-dossier. Wie zijn dossier vaker wilde opvragen, moest betalen. Ook moest de aanvraag per post worden ingediend, inclusief een kopie van een identiteitsbewijs. Voortaan kunnen mensen zich identificeren met het iDIN-systeem, dat is ontwikkeld door alle grote Nederlandse banken en brancheorganisatie Betaalvereniging Nederland.

AVG

De oude werkwijze voldeed volgens de AP niet aan de vorig jaar mei ingevoerde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze Europese privacywet is opgenomen dat consumenten het recht hebben op inzage in de gegevens die bedrijven en instellingen over hen bewaren.

Naast bovenstaande twee punten heeft de AP ook kritiek op dat BKR consumenten geen inzage verschaft bij een mogelijke registratie in andere registers den die van de stichting zelf. Een voorbeeld van zo’n register is de zogeheten Political Exposed Persons-lijst, waarop publiek actieve figuren bij wie rekening wordt gehouden met een groter risico op omkoping of corruptie. BKR ontsluit deze lijsten aan financiële instellingen in het kader van de wettelijke verplichting om witwassen, terrorisme en andere criminaliteit tegen te gaan.

BKR zegt woensdag dat het consumenten nog niet direct inzage in dit soort lijsten kan geven. De stichting zegt eraan te werken dit voor elkaar te krijgen.