Brieven

Onderzoek is er al genoeg

Molukkers in Nederland

Onderzoek is er al genoeg

Complimenten voor de mooie rapportage over gevoelens van onrecht en boosheid aan de hand van vijf Molukse portretten (Deze wijken zijn van ons, klaar, 24/4). Dat onrecht is zeker een gevoelige snaar in de Molukse geschiedenis. Uiteraard zijn er nog andere verhalen te vertellen, zoals over veerkracht om zelf sociaaleconomische problemen het hoofd te bieden en een constructieve weg in te slaan na de radicale acties in de jaren zeventig.

Het hoofdredactionele commentaar (De behandeling van de Molukse veteranen verdient nader onderzoek, 25/4) verbaasde mij. Daarin wordt geconstateerd dat er nog weinig bekend is over de voedingsbodem „die leidde tot dat extremisme” en dat Molukkers recht hebben op grondig onderzoek naar de opvang van de Molukse veteranen. Ik neem aan dat NRC weet dat er al redelijk wat wetenschappelijk onderzoek is gedaan. In 2001, ter gelegenheid van de herdenking van het vijftigjarig verblijf van Molukkers in Nederland, stelde toenmalig minister Roger van Boxtel geld ter beschikking voor een ‘gezaghebbende studie’ over de Molukse geschiedenis in Nederland. Het Moluks Historisch Museum liet dat onderzoek indertijd uitvoeren. Dit leidde in 2006 tot de door Henk Smeets en mij geschreven publicatie In Nederland gebleven. Onze bronnen, waaronder interviews met eerste generatie Molukkers, zijn nog te raadplegen bij het Moluks Historisch Museum.

Ik zeg niet dat er niets meer te onderzoeken is. Er ligt echter al veel gedegen onderzoek. Dat wordt helaas te vaak over het hoofd gezien, waardoor het verhaal over de opvang van die Molukse militairen niet wordt verteld en een commentaar blijft steken in een bijna modieuze oproep voor grondig onderzoek.


bijzonder hoogleraar Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief VU Amsterdam