Opinie

Investeer ook in personeel van defensie, dat is veiliger

Krijgsmacht Defensie betaalt de prijs voor verwaarlozing van haar personeel. In de Voorjaarsnota kan het kabinet zijn leven beteren, schrijven de voorzitters van de vier militaire vakbonden.

Hoe kan het dat defensie als organisatie op de rand van de afgrond staat? Dit kabinet investeert immers, na jarenlange forse bezuinigingen, weer in defensie? Dit is de prijs van jarenlange kaalslag: een bezuiniging van meer dan 2 miljard euro in het afgelopen decennium en een verlies van zo’n 24.000 arbeidsplaatsen.

Op alle fronten zijn er grote tekorten: er zijn meer dan 8.500 vacatures, er is een groot tekort aan munitie om te oefenen. De krijgsmacht is niet meer in staat om ons land en dat van onze NAVO-bondgenoten te verdedigen. Kazernes zijn sterk verouderd, er is dertig jaar nauwelijks onderhoud geweest. Keukens werden afgekeurd en moesten worden gesloten. Veel militairen leven door de week dus onder erbarmelijke omstandigheden.

Maar er is een nóg groter probleem: er werd en wordt nog steeds nauwelijks geïnvesteerd in het defensiepersoneel. Ook voor defensie geldt: het zijn de mensen die ‘de organisatie maken’. Het zijn de mensen die zo nodig hun leven wagen om onze veiligheid te garanderen, 24/7, in binnen- en buitenland. En als je je mensen jarenlang verwaarloost en geen marktconforme arbeidsvoorwaarden biedt, dan zoeken ze hun heil elders.

Lage bezettingsgraad

Dat doen militairen inmiddels in groten getale. Bij de militaire onderdelen – die de bulk van de krijgsmacht vormen naast burgermedewerkers en ondersteunende diensten – ligt de bezettingsgraad rond de 75-80 procent en bij sommige eenheden is het nog lager. Uit onderzoeken blijkt dat de werkdruk veel te hoog is, de onvrede onder het personeel groot is en het vertrouwen in de defensietop en de politiek laag.

Lees ook: De Nederlandse krijgsmacht moet minder Brits en meer Australisch

Wat zijn hiervan de gevolgen? Een paar voorbeelden. Bij de landmacht worden pelotons binnen een compagnie noodgedwongen opgeheven of samengevoegd. De landmacht komt circa achthonderd sergeanten tekort, die de functies van groepscommandant en instructeur moeten vervullen.

Bij de marechaussee is een tekort van circa achthonderd wachtmeesters. Dat kan niet alleen voor lange wachtrijen op de luchthavens zorgen als u op vakantie gaat, maar brengt óók risico’s met zich mee bij de noodzakelijke controles op luchthavens en in de havens. Maar wat wil je, als een wachtmeester in een soortgelijke functie bij de politie minimaal 800 euro per maand méér verdient?

Bij de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is een fors tekort aan opleidingsinstructeurs, wat tot gevolg heeft dat er een tekort is aan goed opgeleide munitietechnici. Stel je eens voor dat er tegelijkertijd een forse calamiteit is in zowel Rotterdam als Amsterdam, waar wordt de EOD dan ingezet?

Respons bij terreur

Defensie zou ook hofleverancier voor de Dienst Speciale Interventies (DSI) moeten zijn, maar kan vanwege forse personeelstekorten niet leveren. De DSI is 24/7 beschikbaar en moet in staat zijn om een snelle en adequate respons te geven bij een terroristische aanslag of andere vormen van grof geweld. Je moet er niet aan denken dat er tegelijkertijd meerdere terroristische aanslagen in ons land plaatsvinden.

Lees ook: Wie militair wil zijn, moet door deze wasstraat

Als dit kabinet niet snel voldoende geld op tafel legt om goede, marktconforme arbeidsvoorwaarden af te kunnen spreken, dan loopt de defensieorganisatie rap nog veel verder leeg, voorspellen wij. Na jarenlang op de nullijn te zijn gezet biedt dit kabinet de afgelopen jaren slechts mondjesmaat geld voor een cao voor het defensiepersoneel.

Daar neemt het personeel terecht geen genoegen meer mee. Staken mogen ze niet, dus vertrekken goed opgeleide militairen in groten getale naar sectoren waar de arbeidsvoorwaarden stukken beter zijn. En geef ze eens ongelijk. Daar valt niet tegen op te werven.

Hoog tijd dus dat dit kabinet in actie komt om ons aller veiligheid te garanderen, die daadwerkelijk in het geding is. Er liggen kansen, maar die moeten dan wél benut worden. Met de Voorjaarsnota komt er naar verwachting extra geld voor defensie. Wij doen een dringende oproep aan dit kabinet: investeer éérst in personeel, investeer structureel 200 miljoen extra in goede arbeidsvoorwaarden, boven op de huidige inzet van de werkgever. Want wat heb je aan nieuw materieel als je straks geen mensen meer hebt om het te bedienen? Doet het kabinet dat niet? Dan moet de Tweede Kamer zijn budgetrecht gaan gebruiken! Laat de Tweede Kamer deze kans óók liggen? Dan loopt onze veiligheid ernstig gevaar en vrezen wij voor het ‘failliet’ van de defensieorganisatie.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.