Brieven

Brieven

Spanje als ondeelbaar land is altijd meer een ideaal dan werkelijkheid geweest. Regionale verschillen zijn van oudsher groot, door de omvang van het Iberisch Schiereiland, de interne geografie en de wisselende blik op de buitenwereld. Sinds de eerste pogingen, vanaf 1492, was het bijeenhouden een krampachtige bezigheid. De politiek draait meer om vertegenwoordiging van belangengroepen dan om landsbestuur. Niet voor niets viert het cliëntelisme hoogtij. Regionale voorrechten dragen hieraan bij. Tel daar de ideologische polarisatie tussen liberaal en conservatief sinds het begin van de negentiende eeuw bij op. Het gevolg: geen partij of beweging maakt kans hieraan te ontstijgen om een breed gedragen overkoepelende visie te ontwikkelen en in beleid om te zetten. De PP wordt terecht inflexibiliteit verweten (Catalonië is nu een landelijke splijtzwam, 25/4), maar het is een illusie dat andere partijen hier beter mee om zouden zijn gegaan.