Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

In de brievenbus van de Opinieredactie hing deze week nog een duidelijke brandgeur. Om te beginnen smeulde de Notre-Dame na. Op de online-versie van het openingsartikel van Benno Barnard uit de bijlage Opinie & Debat (Je bent christelijk, Europa, kijk niet weg, 20/4) kwamen ten minste veertig reacties, pro en contra, variërend van „Een mooie lofzang op onze beschaving” (J. Houtsma) tot het verwijt dat dit „onnavolgbaar geredeneer” kennelijk zelf de „erfenis van de christelijke geschiedenis” is (K. Bouman). T.W.C.M. Karsten deed een nobele bemiddelingspoging: „Waarom nemen we elkaar niet serieus? Waarom zoveel argwaan over verborgen agenda’s en veronderstelde ondeskundigheid?” Wijze raad die online-gebruikers in de wijdere wereld zich ook gerust kunnen aantrekken.

Onder degenen die ons een mail schreven was de toon constructiever, én luchtiger. Ben van Broekhoven wees op Victor Hugo die in zijn Klokkenluider al schreef dat men „op het aangezicht van deze koningin onder onze kathedralen [...] naast iedere rimpel steevast een litteken vindt”. En dankzij C. van de Watering weten wij nu dat elke torenspits een flèche heet en niet alleen de ingestorte vieringspits van de Notre-Dame. „Zo heeft de kathedraal van Chartres een flèche romane op de ene toren en een flèche gothique op de andere”.

En J.W.M. Remmen draaide niet ongeestig het oude idee dat rampspoed een straf van God is om: kan het zijn dat de brand in de Notre-Dame straf is „voor de wandaden die de Katholieke Kerk alleen al in deze eeuw heeft verricht”?

Ook de paasvuren in Oost-Nederland waren nog in de inbox te ruiken. Zo gaf Paul Kooiker de krant een terechte uitbrander over het miskennen van regionale nuances. „Om Twente en Salland op een hoop te gooien duidt op lezersminachting.”

plv chef Opinie