Brieven

Brieven 27/4/2019

Commissie-Fokkens

Niet hetzelfde

De commissie-Fokkens devalueert met haar oordeel over de top van het OM ongewild het begrip ‘leiderschap’ (Gebrek aan ‘ethisch leiderschap’ bij top Openbaar Ministerie, 26/4). Volgens de commissie bestaat er gewoon leiderschap en ‘ethisch leiderschap’. Liegen en bedriegen maken doorgaans geen deel uit van leiderschap. In Nederland is er gelukkig – buiten de top van het OM en enkele banken – nog veel leiderschap, waar ethiek gewoon nog bij het leiderschapspakket hoort.

Publieke omroep

Het moet anders

Een groter probleem bij de publieke omroep dan de bemoeienis van netmanagers (De macht van de netmanager reikt helemaal tot aan de presentator, 24/4) is de verspilling van 25 procent van de kostbare zendtijd aan commerciële reclame en voorbeschouwingen van nog uit te zenden programma’s. De commerciële reclames leveren – in tegenstelling tot die voorbeschouwingen – tenminste nog wat geld op. De publieke omroep moet kijkers trekken met goede programma’s, niet door ze te bombarderen met reclame voor nog uit te zenden programma’s. Andere omroepen, zoals VRT en BBC, laten zien dat het anders kan en moet.

Vaccinatieplicht

Bescherm het kind

In de Kwestie in kaart: Maak vaccinaties tegen infectieziektes verplicht (20/4) wordt er bij de weergegeven argumenten van Rosanne Hertzberger en het Reformatorisch Dagblad om de hete brij heengedraaid. Hertzbergers positie valt een stroman aan door te stellen dat ‘de staat letterlijk tot onder je huid doordringt’. De vraag is echter niet of of je als individu een vaccinatie mag weigeren, maar of ouders dit voor hun kind moeten mogen bepalen. Ook in de argumentatie van het Reformatorisch Dagblad wordt op de verkeerde vraag ingegaan: het gaat er niet om of ‘ouders de vrijheid van geweten hebben om het goede voor hun kinderen te kiezen’, maar of ze ook de vrijheid hebben om het slechte te kiezen. De claim dat het gezin ‘staatsvrije ruimte is’, is onwaar: net als bij kinderarbeid, mishandeling en de leerplicht heeft de staat de taak kinderen te beschermen tegen de waanideeën van hun ouders. Of een vaccinatieplicht het meest effectief is om de vaccinatiegraad te verhogen, is een andere vraag.

Arie Oostlander

Hij was veel meer

De overleden Arie Oostlander (Arie Oostlander (1936-2019): geestelijk vader van oud-premier Balkenende, 24/4) was veel meer dan alleen politicus. Hij was ook een ervaren en gewaardeerd docent was aan de Faculteit Psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In de vakgroep Functieleer verzorgde hij inleidend en doctoraal onderwijs over veel onderdelen van de psychologie. Hij gaf ook diverse practica; in mijn eerste studiejaar (1963) leerde ik hem in die functie kennen. Hij was een precieze en betrokken docent. Hij was wars van de in zijn latere tijd revolutionaire studenten beweging, maar zocht juist ook wel de discussie met hen. In diezelfde tijd was hij raadslid van de gemeente Muiden. Hij combineerde psychologie en politiek, dat toen nog kon en mocht. Juist in zijn necrologie was dit een mooie toevoeging geweest.


psycholoog

Onderwijs

Taalgevoelige stof

Hulde aan onderzoekster Johanna de Vos die aantoonde dat studenten neuropsychologie aan de Radboud Universiteit die onderwijs in het Nederlands kregen gemiddeld een hoger cijfer haalden voor hun tentamens dan studenten die hetzelfde onderwijs in het Engels kregen (Lager cijfer als het college in het Engels worden gegeven, 26/4). Ik ben als hoogleraar psychologie met pensioen gegaan voor de switch van Nederlands naar Engels werd gemaakt. In mijn Leidse jaren vreesde ik de dag dat ik mijn colleges en werkgroepen in het Engels zou moeten gaan geven aan studenten die het Engels nog slechter beheersten dan ikzelf. Psychologie (ook de neuropsychologie) zijn vakgebieden die erg taalafhankelijk zijn. Hopelijk wordt het onderzoek van De Vos snel uitgebreid naar andere studierichtingen.


emeritus hoogleraar psychologie