Lager cijfer als het college in het Engels wordt gegeven

Nederlandse studenten die psychologieonderwijs in het Engels volgen, scoren gemiddeld een halve punt lager dan degenen die Nederlandstalige colleges krijgen. Dit blijkt uit het woensdag verschenen proefschrift aan de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen van cognitiewetenschapper Johanna de Vos. Zij weet niet wat de oorzaak is: „Het kan zijn dat de studenten de stof minder goed onder woorden kunnen brengen bij het tentamen. Het kan ook dat ze de lesstof minder goed beheersen. College geven in een vreemde taal kan voor docenten moeilijker zijn”.

De Vos heeft 118 eerstejaars psychologie van de RU onderzocht. Bij het Engelstalige programma was het gemiddelde cijfer 6,68, bij het Nederlandstalige 7,23. Er was geen effect op de studie-uitval.

De resultaten waren bijvangst van het onderzoek van De Vos naar de manier waarop volwassenen hun woordenschat uitbreiden in een vreemde taal. Als mensen weten welke woorden ze niet kennen, leren ze deze gemakkelijker.

Inmiddels worden hoorcolleges voor het tweede en derde jaar psychologie van de RU ook voor de Nederlandstalige richting in het Engels gegeven. Werkgroepen zijn nog in het Nederlands te volgen.

De Vos vindt het te vroeg om op grond van dit onderzoek het beleid te veranderen. „Daar is meer onderzoek voor nodig”, zegt ze. (NRC)